zaterdag 17 januari 2009

Getrouwd met je moeder

Verdrongen gevoelens en behoeften uit de jeugd kunnen weliswaar op willekeurige momenten naar voren komen, maar meestal is dat niet het geval. Het is veel waarschijnlijker dat oude gevoelens opduiken en afweermechanismes ons gedrag dicteren in de interactie met onze naaste omgeving.

Een van de krachtigste effecten van jeugdverdringing is zelfs dat die ons zodanig beïnvloedt, dat wij onbewust naar die mensen getrokken worden die vaak óf onze verdrongen emoties naar voren brengen, óf onze afweer daartegen ondermijnen. Dat zijn de mensen die we als partner kiezen, of bij gebrek daarvan, als werkgever.
Of we nu emotioneel of onderkoeld reageren, we hebben de neiging ons seksueel aangetrokken te voelen tot mensen met wie we een vorm van interactie zullen krijgen die overeenkomsten vertoont met de aspecten uit onze jeugd die het pijnlijkst en onbevredigendst waren. ... En zo wordt het effect van onze kromme reacties nog versterkt, omdat we onbewust de mensen hebben gekozen met wie die problemen zich het snelst voordoen.

Uit: Op weg naar je ware zelf, Jean Jenson

Labels:


zondag 28 december 2008

Hoe vaak hebben we nou echt sex?

Volgens diverse onderzoeken zou de gemiddelde Nederlander 3x per week sex met een partner hebben. Psychologe Ingeborg Bosch heeft haar bedenkingen bij dit 'gemiddelde':

Opmerkelijk is hoezeer deze 'objectieve onderzoeksgegevens' strijdig zijn met de observaties uit de klinische praktijk ... Het beeld dat hieruit ontstaat, is dat van degenen die een partner hebben, slechts een kleine minderheid een werkelijk bevredigende seksuele relatie heeft met die partner (ongeveer 20 procent). Een grote meerderheid kampt met een matige tot tot zeer onbevredigende seksuele relatie, waarin vooral gebrek aan passie wordt ervaren en de frequentie van het seksuele contact laag is (minder dan eens per maand is geen uitzondering). En tot slot is er een niet onaanzienlijke groep die zelfs al jaren helemaal geen seksuele relatie meer heeft met de partner (ongeveer 20 procent). Deze cijfers zijn gebaseerd op een volwassen populatie met een langdurige relatie.

... Het onderwerp van de kwaliteit van de seksuele relatie is (...) toch nog steeds zeer beladen, waardoor mensen niet snel zullen uitkomen voor de mate waarin er binnen hun relatie 'onder de norm' wordt gevreeën en we collectief blijven geloven dat iedereen het drie keer per week doet, behalve wij.

Uit: Ilusies, Ingeborg Bosch

Labels:


zondag 21 december 2008

Miracle Mineral Supplement

Jim Humble, avonturier en voormalig uitvinder bij de NASA, heeft Miracle Mineral Supplement ontwikkeld toen hij in 1997 in Afrika op zoek was naar goud. Het verhaal gaat dat toen een van zijn expeditieleden door acute malaria werd getroffen, hij gestabiliseerde zuurstof met chloordioxide heeft toegediend dat normaal gebruikt wordt om te steriliseren en water te zuiveren. Tot ieders verbazing genas de man razendsnel. Humble beweert dat hij met MMS in Afrika inmiddels meer dan 75.000 mensen van malaria, hepatitis, kanker, aids en andere ziektes heeft genezen.

MMS is een oplossing van natriumchloriet (25%) in gedistilleerd water. Met citroenzuur wordt dit omgezet in chloordioxide. Volgens Humble maakt deze heftige combinatie in zeer lage concentratie het lichaam door een soort microskopische mini-explosies schoon van alle soorten verontreiniging doordat er elektronen uit de atomen van virussen, giftige stoffen, zware metalen, schimmels en parasieten worden getrokken. Gezonde stoffen met een hogere PH waarde worden ongemoeid gelaten.

Klinkt gevaarlijk, maar leek mij echt ideaal voor een schoonmaakkuurtje. Je verbaast je erover wat dit simpele middeltje, met als enige waarneembare bijwerking tijdelijke diarree en misselijkheid, in een paar weken tijd in je lichaam opruimt. Maakt ook je tanden witter. Inmiddels in steeds meer (web)winkels te koop, maar bijv. ook gesignaleerd bij boekhandel Frontier in Amsterdam.
Op zijn website geeft Humble trouwens ook een aardige methode om met de (nare) werkelijkheid om te gaan.

http://jimhumble.biz
www.miraclemineral.org
www.miraclems.com
www.mineralsupplement.blogspot.com
www.miraclemineralsupplement.nl
http://www.miraclems.com/testimonies-miracle-mineral-supplement.html
http://www.nulpuntenergie.net

Labels:


donderdag 18 december 2008

Iedereen is een spiegel

De ziel zit zo in elkaar dat hij zich wil ontwikkelen. Om deze reden zijn mensen een spiegel voor elkaar. Je laat altijd iets van elkaar zien ... Dat betekent dat de ander in zijn bewuste maar ook onbewuste liefde datgene spiegelt wat jij zelden objectief kunt waarnemen, namelijk de manier waarop jij met jezelf omgaat. Kortom: de ander geeft je datgene wat je jezelf geeft en niet datgene wat je gegeven hebt. Alleen via zelfherkenning zul je meesterschap bereiken. De anderen behandelen je op de manier zoals jij jezelf behandelt. Je bepaalt zelf hoe de buitenwereld bij je binnenkomt.

Uit: De poort naar de gouden tijd, Sibylle Weizenhöfer

Labels:


zaterdag 6 december 2008

Met mij is niets aan de hand

Ingeborg Bosch onderscheidt bij kinderen 5 manieren (afweermechanismen) om met de keiharde, levensbedreigende waarheid -waarin je van je ouders niet krijgt wat je als kind nodig hebt- om te gaan, die uiteindelijk je levenshouding kunnen bepalen. Een daarvan is 'ontkenning van behoeften':

De kern van deze illusie die deze afweer ons voorspiegelt, is dat het helemaal niet erg is dat we niet krijgen wat we nodig hebben, omdat ... we niets nodig hebben, niet kwetsbaar zijn, niet behoeftig zijn.
-'Alles is wel goed zo'
-'ik heb helemaal geen problemen met de scheiding'
-'nee hoor helemaal geen last van de drukte'
-'nee, met mij gaat het prima, ik red me wel'
Kortom, 'ik heb geen behoeften'. Deze afweer kan oppervlakkig bezien erg lijken op het volwassen-bewustzijn, maar is bij nader onderzoek goed te herkennen aan het ontbreken van levenslust, passie, diepe gevoelens en intimiteit. Het is deze afweer die het kind als laatste ontwikkelt ... is er altijd de uitweg van het niet-voelen, het niet-nodig hebben. Onze westerse maatschappij draagt deze afweer hoog in het vaandel en is er dan ook van doordrongen. Tegenover elkaar houden we standaard het masker op dat het goed met ons gaat en dat we het allemaal wel redden, hoe hoog onze onzekerheid of nood soms ook kan zijn. Op begrafenissen houden we onze tranen in. En wanneer we geconfronteerd worden met het lijden van een medemens zeggen we welgemeend: 'kop op joh, achter de wolken schijnt de zon', of: 'laat het nou maar los en accepteer de situatie'.

Uit: Illusies, Ingeborg Bosch

Als je te weten wilt komen welk afweermechanisme jij hanteert, dan kun je op haar website een test maken: http://www.prionline.nl/default.asp?contentID=693

zaterdag 22 november 2008

Commitment

Totdat men zich ergens werkelijk toe heeft verbonden, is er aarzeling.
De mogelijkheid om zich terug te trekken en altijd ineffectiviteit.
Ten aanzien van alle daden van initiatief en creativiteit
geldt één elementaire waarheid die - als men haar niet kent of negeert - talloze ideeën en prachtige plannen in de kiem smoort.

Op het moment dat men zich definitief tot iets verbindt,
komt de voorzienigheid ook in beweging.
Dan gebeuren er allemaal dingen om mee te helpen die anders
niet zouden zijn gebeurd.

Uit dat commitment vloeit een hele stroom gebeurtenissen voort,
onvoorziene samenlopen van omstandigheden, ontmoetingen en materiele hulp, waarvan geen mens had kunnen dromen dat ze op zijn pad kwamen.

W.H. Murray, The Scottisch Himalayan Expedition, 1951

donderdag 31 juli 2008

Misdaden Witte Huis

Op de website http://www.slate.com/id// wordt in een Venn-diagram onderzocht wie uit het Witte Huis bij mogelijke misdaden en misdragingen zijn betrokken. De meeste bewindslieden worden verdacht van betrokkenheid bij twee, drie, of meer vergrijpen. Vandaar de overlappende cirkels in het diagram.

'And if all else fails, fall back on this golden rule of wrongdoing in the White House: All roads lead to Gonzales': het vernietigen van CIA-banden, het ontslaan van onafhankelijke aanklagers, politieke discriminatie bij het aannemen van ambtenaren, afluisteren zonder machtiging en het toestaan van martelingen.

Labels:


zaterdag 5 juli 2008

Volksziekte nr. 1: vastzitten in je hoofd


2 opmerkelijke artikelen over 'vastzitten in het hoofd', een op http://www.aquariusage.com/index.cfm?newsid=3008&read=1 en een op www.nu.nl.

Claude Bernard toonde al aan dat onze organen samenwerken en dus een eigen intelligentie hebben. De enige intelligentie die we waarderen in onze samenleving is echter academische intelligentie, de intelligentie van het denkende brein.

We verbinden hier veel status aan in de vorm van geld en andere materiële zaken, allemaal dingen van buiten onszelf. Heel veel energie gaat dus naar boven, naar ons hoofd. We zitten hierdoor vast in ons denken. Ons denken is amoreel, oftewel rationeel gezien zijn we in staat om met oneindig veel redeneringen recht te denken wat krom is. Sommige van deze redeneringen staan in onze geschiedenisboeken. Zo waren de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki ‘noodzakelijk omdat ze de oorlog beëindigden en veel bloedvergieten hebben bespaard’. Iedereen met een hart kan dit echter niet zonder blikken of blozen zeggen.

Ons denken koloniseert ons hart. Hierdoor leren we alsmaar minder te voelen. Dit maakt dat we met allerlei gevoelens zitten die we niet kunnen verwerken. Vertaald naar onze organen stroomt de energie van boven naar beneden: van het hoofd naar het hart naar de darmen. Dat is precies de omgekeerde volgorde. Heb je ooit een bloem, plant of boom van boven naar onder zien groeien? Denk ook aan de volgorde van ons voedsel: we verteren het in onze darmen, daarna wordt het via ons bloed getransporteerd naar ons hart, dat het bloed rondpompt, en pas als laatste komt het bij ons hoofd.

Is het niet interessant om te zien dat ons lichaam geen prioriteit geeft aan ons hoofd en onze extremiteiten (uiteinden van het lichaam) als het gaat om het transporteren van bloed, maar juist prioriteit geeft aan de vitale organen die in de buik- en borstholte liggen? Als ons lichaam onze darmen en ons hart als eerste bedient en ons hoofd pas als laatste, waarom volgen wij deze volgorde niet? In plaats daarvan zitten we vast in ons denken, waardoor we niet of niet genoeg gevoelens kunnen vormen over onze ervaringen en deze zeker niet kunnen verteren. De juiste volgorde is: eerst op je in laten werken, daarna er gevoelens over vormen en er tenslotte pas gedachten over maken.

Vastzitten in ons hoofd is ziekte nummer één in onze westerse wereld en we lijden niet voor niets massaal aan depressie, hart- en darmklachten. Je kunt jezelf vandaag nog hiervan bevrijden door het voortaan anders te doen. Hoe dichter je bij de natuur komt te staan, hoe dichter je bij je eigen natuur komt te staan. Ziekte herinnert je eraan dat je bent vervreemd van je natuur. Dit is de werkelijke betekenis van ziekte.

DEN HAAG - De Belastingdienst probeert uit of inspecteurs meer op hun onderbuikgevoel af kunnen gaan bij controles. Een woordvoerder van de fiscus zei zaterdag na een bericht in de Telegraaf dat in enkele regio's, waaronder Rotterdam-Rijnmond, is begonnen met proeven in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen. Vooral de meest ervaren belastinginspecteurs worden ingezet om uit te zoeken of zij op hun gevoel inderdaad sneller de fraudegevallen tussen de aangiften uit vissen. De eerste reacties zijn positief volgens de woordvoerder, maar de proeven zijn te kort geleden begonnen om nu al conclusies te trekken. De zegsman stelt dat de werkwijze alleen wordt uitgebreid als uit "keiharde cijfers" blijkt dat betere resultaten worden behaald als inspecteurs meer hun onderbuikgevoel laten spreken.

Labels:


donderdag 14 februari 2008

Good cop bad cop

Als je al 14 jaar verlamd bent wegens een gebroken rug en in een rolstoel zit kun je in Florida beter niet aangehouden worden voor een verkeersovertreding... Brian Sterner heeft 2 gebroken ribben overgehouden aan het 'verzoek' van de agent om uit zijn rolstoel op te staan.


Labels:


woensdag 6 februari 2008

Als je je hersenen marineert in alcohol ontstaat er schade

Nico van der Lely, kinderarts in het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft, in Trouw over coma-drinken van kinderen. Van der Lely ziet ze binnenkomen tijdens nachtdiensten, zo laveloos dat ze het bewustzijn hebben verloren.

„Volledig buiten westen. Maar dan ook écht helemaal. Je moet soms kijken of zo’n jongen of meisje nog wel ademt. Je legt ze aan een infuus, want als je erg veel alcohol drinkt, verlies je veel vocht. Vaak hebben ze een te lage lichaamstemperatuur en moet je ze opwarmen. De hersenfunctie die je temperatuur regelt, is door overmatig alcoholgebruik namelijk in de war. Je voelt als je dronken bent geen kou meer.

Van der Lely is ervan overtuigd dat hij maar het topje van de ijsberg ziet: „Sinds ik hierover naar buiten treed, hoor ik van veel collega’s uit andere ziekenhuizen precies dezelfde verhalen.”

De kinderen die hij op de eerste hulp krijgt, worden aan de hartmonitor gelegd. „Na 24 uur mogen ze gaan. Maar ik heb hier twaalf kinderbedden en een achterland van 80.000 kinderen. Ik moet dus waanzinnig efficiënt zijn met mijn capaciteit. Het is wel eens moeilijk kiezen, hoor, als ik hier twee kinderen heb die hun roes liggen uit te slapen, terwijl ik een patiëntje met een hersenvliesontsteking moet doorsturen naar een andere kliniek omdat er geen bedden meer zijn.

Ik ben zeer bang voor hersenschade. Er komt steeds meer wetenschappelijk bewijs dat alcoholgebruik op vroege leeftijd, ver voor de volwassenheid, leidt tot leer- en geheugenproblemen. Dat is ook logisch, de hersenen van een kind zijn nog niet volgroeid, het zenuwstelsel is nog niet rijp. Als je je hersenen marineert in alcohol ontstaat er schade.”

In hetzelfde stuk een interview met politieman Pieter Jaap Aalbersberg:

"Loop zaterdagnacht na drie uur eens door de Zwolse binnenstad. Je weet niet wat je ziet. Eén kluwen van stomdronken jongeren op straat. De enigen die nuchter zijn, zijn mijn mensen en taxichauffeurs. ’s Avonds heeft negentig procent van het politiewerk te maken met alcohol. Alle geweld, vernielingen, overlast, en veel van de ongelukken, zijn alcoholgerelateerd ... Dat we dit laten gebeuren met deze groep kinderen is eigenlijk onaanvaardbaar. Het is tot dusver amper een onderwerp in het maatschappelijke debat; we vinden er nog steeds niets van. Maar we zijn onze toekomstige beroepsbevolking aan het vergiftigen ... Kijk naar de sportkantines. Hele volksstammen laten zich daar ’s avonds en in het weekeinde tegen gereduceerd tarief vollopen, ook kinderen. Waarom maakt niemand zich daar druk om? Gemeentes hebben gekort op subsidies voor sportverenigingen, met als gevolg dat voor sportkantines de barinkomsten almaar belangrijker zijn geworden. De alcoholindustrie springt daar gretig op in. Die bieden sportverenigingen mooie contracten aan.
Hij vindt het pijnlijk „dat Nederland op sportgebied bekender is door het Holland Heineken House dan door de gouden medailles op de Olympische Spelen.” Dat komt volgens hem „doordat er in de loop van de jaren een zeer hechte relatie is gegroeid tussen sport en alcohol".

Biertje?

Labels:


zaterdag 3 november 2007

Zo richt je je vrouw af

De populaire Saoudische versie van Dr. Phill, huwelijksexpert en iman Al-'Arifi legt in een tv-uitzending ter gelegenheid van ramadan aan jongeren uit hoe je vrouwen moet africhten: eerst negeren, vervolgens een paar nachten in een andere kamer gaan slapen en dan slaan, want:

'
Allah made the body of men stronger than the body of women ... Therefore, while the man may use beating to discipline his wife, she sometimes uses her tears to discipline him. He gets what he wants by screaming, while she gets what she wants from him by crying and displaying emotions'.

-Maar hoe moet je dan slaan?
'The beatings must be light and must not make her face ugly ... He must beat her where it will not leave marks. He should not beat her on the hand... He should beat her in some places where it will not cause any damage. He should not beat her like he would beat an animal or a child -- slapping them right and left'.
-Gelukkig kan er ook nog een waarschuwing van af:
'Unfortunately, many husbands beat their wives only when they get mad, and when they start beating, it as if they are punching a wall – they beat with their hands, right and left, and sometimes use their feet. Brother, it is a human being you are beating'.

Saoudische logica: dieren en kinderen mag je in het gezicht slaan, maar vrouwen niet, want dat zijn levende wezens.

Filmpje:
http://www.memritv.org/clip/en/1594.htm

Labels: ,


woensdag 10 oktober 2007

Joseph Wilson in dienst van de waarheid

Joseph Wilson werd tijdens de 1e golfoorlog bekend als ambassadeur in Bagdad en was daarmee de laatste Amerikaanse diplomaat die Sadam Hoessein de hand heeft geschud, in 1991. Daarvoor was deze voormalige timmerman diplomaat in Niger, Togo, Zuid-Afrika, Burundi en Congo. In zijn fascinerende autobiografie 'In dienst van de waarheid' staan centraal de '16 woorden' die Bush op 28 januari 2003 uitsprak: 'de Britse regering heeft ondekt dat Saddam Hoessein onlangs beduidende hoeveelheden uranium wilde bemachtigen in Afrika'. Wilson kon weten dat deze bewering, die de rechtvaardiging vormde voor de inval in Irak, onwaar was. Hij was immers degene die vanwege zijn kenis over Afrika op verzoek van de CIA al in 2002 naar Niger was afgereisd om dit gerucht te ontzenuwen. Zijn conclusie dat er onmogelijk sprake kon zijn van uraniumaankopen door Sadam, was dezelfde uitkomst van 2 andere onderzoeken in opdracht van het Witte Huis.

Wilson kon het gelieg van zijn regering niet verkroppen en schreef in juli 2003 een geruchtmakend artikel 'What I did not find in Africa' voor the New York Times. Het Witte Huis moest toegeven dat de Niger-passage niet in de State-of-the-Union had mogen voorkomen. Op 14 juli 2003 onthult journalist Novak dat de vrouw van Wilson, Valerie, als undercover voor de CIA werkt, waarmee ze vogelvrij wordt verklaard. Later bleek dat dit geheim door het Witte Huis was 'gelekt'. Tijdens het onderzoek naar dit lek bleek dat de medewerker van Cheney, Lewis Libby, probeerde te verhullen dat Cheney de regie voerde over deze persoonlijke wraakactie. Libby (lid van PNAC ), werd schuldig bevonden aan meineed en obstructie van strafrechtelijk onderzoek, maar omdat Bush hem gratie verleende ontsnapte hij aan 30 maanden gevangenisstraf.

Wilson ontpopte zich van een fatsoenlijke, gezagsgetrouwe diplomaat, die veel bewondering koesterde voor Bush Sr. en destijds zelfs de partijkas van Bush Jr. financierde, tot een van de felste tegenstanders van de Bush-kliek, die hij omschrijft als 'een kleine bende zeer toegewijde fanatici, die door jarenlange selectie is uitgegroeid tot een regeringssekte': 'Er is in de geschiedenis van onze democratie nog nooit zo'n invloedrijk centrum aan de macht geweest met zoveel reikwijdte ... met het vermogen om het besluitvormingsproces gewoon naast zich neer te leggen ... een staatsgreep binnen de regering'. Volgens Wilson is er maar een oplossing: 15 regeringsfunctionarissen moeten worden ontslagen, 'te beginnen met de ondertekenaars van het Project for the New American Century ... en het dubieuze kantoor van Cheney opdoeken om de radicale koers van deze regering te wijzigen'.

Zijn conclusie is bitter: 'Nu zijn we niet meer dan een unilateraal opererend land dat zijn vrienden beledigt, een "doe het onze manier of zoek het zelf maar uit"-aanpak hanteert als het om onderhandelingen gaat, een land dat met regelmaat de internationale wetten en regels schendt, die we zelf jaren geleden hebben helpen opstellen ...
Het zal langer dan een generatie duren voor we hersteld zijn van de stommiteiten waarmee zij ons land, onze ambassadeurs en onze soldaten in het buitenland hebben opgezadeld ... wat we ook zouden kunnen ondernemen om onze wereldleiderspositie weer in te nemen, we zullen wellicht nooit meer worden gezien als een goedaardige supermacht, worden gerespecteerd en bewonderd als een voorbeeld voor de toekomst'.

Filmpje over zijn vrouw:
http://www.cbsnews.com/stories/2007/10/17/60minutes/main3378089.shtml

Labels: ,


zondag 7 oktober 2007

Running out of virgins

Dat het aanzetten van islamitische goedgelovigen tot geweld niets nieuws is, beschrijft Jim Marrs in 'Regeren vanuit het duister'.

Rond 1100 ontstond een zeer gewelddadige islamitische sekte, de Assasijnen, met lijfspreuk 'niets is waar en alles is toegestaan'. Het franse woord 'assasin' (moordenaar) is er van afgeleid. De naam zou zijn ontleend aan het roken van hasjiesj voorafgaand aan hun beruchte slachtpartijen. Hun methode om gemotiveerde recruten te werven is legendarisch:

'... vond en ontwikkelde Hasan een geheime vallei die hij vulde met elegante paleizen en fraai aangelegde tuinen vol exotische dieren en mooie vrouwen. Jonge mannen uit de omgeving werden in drinkgelegenheden vriendelijk aangesproken door vreemdelingen. Als ze ontwaakten uit een door drugs veroorzaakte toestand van verdoving waren ze plotseling omringd door zoveel schoonheid en luxe dat het alleen het beloofde paradijs kon zijn. Nadat ze een paar dagen hadden geleefd op een manier die al hun verwachtingen overtrof, werden de recruten opnieuw gedrogeerd en werden wakker in de saaie realiteit van weleer ... Verrukt door het vooruitzicht van de eeuwige hemel bleken deze gehersenspoelde geitenhoeders fanatieke soldaten die zelfs zichzelf opofferden wanneer dat van hen werd gevraagd ... brute, onwetende en bloeddorstige mannen die louter deden wat hun werd opgedragen'.

Overigens liep het slecht af met hun leider Hasan: hij werd door zijn zoon Mohammed vermoord. Mohammed werd ook door zijn zoon vermoord, toen hij er achter kwam dat zijn vader hem probeerde te vergiftigen.

Zij die niet leren van de geschiedenis zijn veroordeeld om het te herhalen - George Santayana.

Labels: , ,


donderdag 4 oktober 2007

Jim Marrs en 9/11

Hij is de keizer van de Amerikaanse complotdenkers: journalist Jim Marrs, o.a. bekend geworden door zijn -door Oliver Stone verfilmde- boek over de moord op J.F. Kennedy (The Plot that Killed Kennedy) en het intrigerende 'Regeren vanuit het duister'. Zijn nieuwste boek gaat over 'de waarheid' achter 9/11 (War on Freedom).

Marss wijst er op dat zijn complottheorie over 9/11 allerminst vergezocht is, omdat de CIA al in de jaren zestig geweld tegen de eigen bevolking voorstelde. Uit een interview uit 2003 met de Groene Amsterdammer over 'Operation Northwood':

'Dat gaat om plannen die in 1961, na het echec van de invasie van de Varkensbaai in Cuba, door de CIA en het ministerie van Defensie werden opgesteld met als doel de Amerikanen rijp te maken voor een militaire actie tegen het regime van Castro. Daarin werden als mogelijke strijdmethoden geopperd om 'a series of well-co-ordinated incidents' te plannen in en om de Amerikaanse marinebasis van Guantanamo Bay op Cuba, inclusief het opblazen van vliegtuigen en opslagplaatsen van munitie. Ook werd overwogen een terreurcampagne te beginnen in Miami, zogenaamd uit naam van de communisten, waarbij onder meer Amerikaanse passagiersvliegtuigen zouden worden gekaapt. Het bleef dankzij het verzet van president Kennedy bij plannen, maar er is, kortom, wel degelijk een precedent. Noem me maar paranoïde, maar dan antwoord ik met het beroemde gezegde van de schrijver William Burroughs: ‹Just because you’'re paranoid doesn’'t mean that they are not after you›'.

En over de media in de VS:

'De Amerikaanse media hebben tot nu toe verbijsterend weinig informatie gegeven over de ware toedracht van 11 september. Maar ja, van die media had ik al geen hoge pet op. In de Verenigde Staten is er heden ten dage eigenlijk geen sprake meer van een vrije pers, je hebt alleen nog maar grote concerns die in de eerste plaats zijn gebrand op het verkopen van reclamezendtijd, niet op waarheidsvinding'.

Labels:


woensdag 26 september 2007

Who is the new leader of China?

FF lachuh... Telefoongesprek tussen Bush en Rice.

Labels:


vrijdag 14 september 2007

The idiot son of an asshole

Over protestsongs gesproken. Een stuk minder subtiel gaat het er aan toe als NOFX (grappig filmpje trouwens) het over 'hun' president heeft, die blijkens deze foto, gemaakt op 9/11, zelfs ondersteboven kan lezen. Misschien vandaar: 'Can he read? No one's really quite sure'.

He's not smart, a C student
And that's after buying his way into school
Beady eyes, and he's kinda dyslexic
Can he read? No one's really quite sure
He signs stuff and he executes people
Maybe that's why, he doesn't have any friends
Cocaine and a little drunk driving
Doesn't matter, when you're the Commander in Chief.

Idiot son of an asshole
He's the idiot son of an asshole
Idiot son of an asshole
He's the idiot son of an asshole

Put on some make-up, turn on the 8-Track,
I'm putting a week back on the shelf,
Suddenly I'm the President, of the United States,
But then I woke up, and realized I'm still me.

He's too dumb, to eat pretzels, apparently smart enough to fix an election.
Moved boldly into the White House,
but most people voted against him.
He likes naps, He really likes naptime, A couple of naps and then a nap and then he's ready for bed,
He may be from Bush decent, but he's always gonna be the unpresident.
Idiot Son Of An Asshole
He's our president!

Labels:


zondag 9 september 2007

Onvergetelijke quotes van George W. Bush

Lachen of huilen? Onvergetelijke quotes van George W. Bush.

First, let me make it very clear - poor people aren't necessarily killers.

■ And there's no doubt in my mind, not one doubt in my mind, that we will fail.

■ When I was a kid I remember that they used to put out there in the Old West a wanted poster. It said, Wanted: Dead or Alive.

■ I know the human being and fish can coexist peacefully.

She gave me a look that only a mother could give a child.

■ I promise you I will listen to what has been said here, even though I wasn't here.

■ If this were a dictatorship, it would be a heck of a lot easier - so long as I'm the dictator.

■ Our enemies are innovative and resourceful, and so are we. They never stop thinking about new ways to harm our country and our people, and neither do we.

■ You know, one of the hardest parts of my job is to connect Iraq to the war on terror.

■ The same folks that are bombing innocent people in Iraq were the ones who attacked us in America on September the 11th.

The best way to defeat the totalitarian of hate is with an ideology of hope -- an ideology of hate ... excuse me ... with an ideology of hope.

■ I trust God speaks through me. Without that, I could'nt do my job.

Meer: The 50 Dumbest Things George W. Bush Has Ever Said

Labels:


I’m so tired of you America

Ze zijn zeker 30 jaar lang weggeweest, maar af en toe hoor je ze weer: protestsongs. Zoals deze mooie van Rufus Wainwright, Going to a town. Zijn stem houdt ergens in het midden tussen Don McLean en Billy Joel. Luister en huiver.

I’m going to a town that has already been burnt down
I’m going to a place that has already been disgraced
I’m gonna see some folks who have already been let down
I’m so tired of America

I’m gonna make it up for all of The Sunday Times
I’m gonna make it up for all of the nursery rhymes
They never really seem to want to tell the truth
I’m so tired of you, America

Making my own way home, ain’t gonna be alone
I’ve got a life to lead, America, I’ve got a life to lead

Tell me, do you really think you go to hell for having loved?
Tell me, enough of thinking everything that you’ve done is good
I really need to know, after soaking the body of Jesus Christ in blood
I’m so tired of America

I really need to know
I may just never see you again, or might as well
You took advantage of a world that loved you well

I’m going to a town that has already been burnt down
I’m so tired of you, America
Making my own way home, ain’t gonna be alone
I’ve got a life to lead, America
I’ve got a life to lead
I got a soul to feed
I got a dream to heed
And that’s all I need
Making my own way home, ain’t gonna be alone
I’m going to a town that has already been burnt down

Labels: ,


zondag 26 augustus 2007

Op de thee bij Nelson

Het is al weer 13 jaar geleden dat Nelson Mandela, in zijn openingsrede van 10 mei 1994, deze gedenkwaardige woorden sprak:

'Onze grootste angst is niet dat we onvolmaakt zijn; onze grootste angst is dat we mateloos krachtig zijn. Het is ons licht, niet onze schaduw, dat ons het meest beangstigt.
We vragen onszelf af: wie ben ik om briljant te zijn, prachtig, talentvol, fantastisch? - Maar wie ben jij om dat niet te zijn? Je bent een kind van God. Je onbelangrijk voordoen bewijst de wereld geen dienst. Er is niets verlicht aan jezelf klein te maken zodat andere mensen zich bij jou op hun gemak voelen.
We zijn allemaal bedoeld om te stralen als kinderen. We zijn geboren om de glorie van God, die in ons is, te openbaren. Die is niet alleen in enkele van ons, die is in iedereen! Als wij ons licht laten stralen, geven we onbewust anderen toestemming om hetzelfde te doen. Als wij van onze angst bevrijd zijn, bevrijdt onze aanwezigheid vanzelf anderen'.

Deed me denken aan wat Jan Kersschot in zijn boek 'Eén zijn' schrijft:

'De verpersoonlijking van het onpersoonlijke heeft in de geschiedenis van de mensheid al tot zoveel misverstanden geleid: daarvan getuigen de vele conflicten tussen de verschillende geloofssystemen. Maar als er eenmaal helderheid is over onze ware identiteit is het duidelijk, dat deze bron van licht niet binnen het denkkader van welk religieus systeem dan ook kan worden gewrongen. Het proberen deze oneindigheid in een bepaald spiritueel systeem te vangen, is als een poging de Stille Oceaan in een theekopje te gieten. De aanhangers van ieder systeem geloven dat hun theekopje het mooiste is, maar zij die de bedoeling van dit boek vatten, zullen begrijpen dat deze transparantie niets te maken heeft met geloofssystemen die elkaar onderling bestrijden'.

Labels: ,


zondag 19 augustus 2007

Wat is dan liefde

Behalve '4 vragen' heeft Byron Katie nog een ander verrukkelijk boek geschreven: 'Ik heb je liefde nodig, is dat waar?'. Op haar bekende confronterende wijze prikt ze fabeltjes over liefde vriendelijk maar genadeloos door. Ze schrijft dat haar boek ook 'De twee grote universele leugens over liefde' had kunnen heten. Leugen 1 is: 'Ik moet mensen veroveren om aardig gevonden te worden', en leugen 2 is: 'Als je van me houdt doe je wat ik wil'.

'Hoe reageer je als je denkt dat je de liefde van anderen nodig hebt? Word je de slaaf van hun goedkeuring? Leid je een onecht leven omdat je de gedachte dat ze je afkeuren niet kunt verdragen? Probeer je erachter te komen hoe ze jou zouden willen zien en probeer je dan aan dat beeld te voldoen, als een kameleon? In werkelijkheid kun je op deze manier nooit hun liefde veroveren. Je probeert te veranderen in iemand die je niet bent en als ze dan zeggen: 'Ik houd van je,' geloof je het niet, omdat ze van een masker houden. Ze houden van iemand die niet eens bestaat, degene die je voorwendt te zijn. Het is moeilijk om iemands liefde te veroveren. Het is dodelijk. Door naar die liefde te streven verlies je wat echt is. Dat is de gevangenis die we voor onszelf bouwen als we proberen de liefde te krijgen die we al hebben'.

'En als een relatie niet in alle opzichten goed is moet je je gedachten onderzoeken. Het is jouw verantwoordelijkheid om de weg terug te vinden naar een relatie met jezelf die goed voelt. Als je een mooie relatie met jezelf hebt gevonden is je partner een aangenaam extraatje. Romantische liefde is het verhaal dat je iemand anders nodig hebt om jou compleet te maken. Het is een volkomen onzinnig verhaal. Mijn ervaring is dat ik niemand nodig heb om me compleet te maken. Zodra ik dat besef maakt iedereen me compleet'.

'Een 'nee' tegen een ander is een 'ja' tegen jezelf .. Een oneerlijk 'ja' is een 'nee' tegen jezelf'.

Labels:


donderdag 2 augustus 2007

Australische priester van God los

Op YouTube is een filmpje te zien waar de Australische priester Geoff Baron zijn plaat gaat bij het verjagen van skatende kids van de kerktrappen. Helaas had Baron niet door dat het voorval werd gefilmd. Daarbij blijkt dat de -inmiddels op non-actief gestelde- priester er een nogal wereldlijk vocabulaire op nahoudt, dat hij vast niet in de kerk heeft geleerd... Een stuk uit deze conversatie:

Baron: Move.
Skater, off-camera: Yes or no?
Baron: Now. Now. Off the property.
Baron, to skater: …stained [?] by all the sperm of these boys that fucked you. Get off the property. (Baron then appears to smack a skater across the head) Get off the property.
...
Baron: Fuck off!

Another skater: Fucking idiot.
Skater, off-camera: We’re going. We’re going. Calm down. Just calm down. We’re going. We’re going.

Baron: Get off the property you fucking cunts. Oh yeah… get back to where you come from you… sfool. You don’t belong in Australia.
Skater, off-camera: Stop being a fuckin’ racist prick ya fuckin’ faggot.
Baron: You don’t belong here.
Skater, off-camera: Don’t touch me you prick.
Baron: Get off the property. Move. You fucking fool.
Skater, off camera: Are you a priest? Are you a priest? What sort of a priest is racist? What type of priest is racist?
Skater to Baron : …calm down mate.
...
Baron: Get off the property.

Baron, addressing a skater on lawn: …how’s your arsehole so sore from being fucked by these cunts?

Skater, off camera: Ah you’re a jerk [joke?] you fucking dickhead.
Baron, pointing to skater on footpath/road: …little foreigner there look at the sleepy [?] eyes black hair sleepy eyes…
Skater, off camera: At least he’s got hair you fucking bald prick. Gay cunt. Faggot.
...
Baron: Fucking cunt. Get off the property.

Labels:


zaterdag 21 juli 2007

Verscheur de bijbel

Volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty International zijn vorig jaar 177 ter dood veroordeelden geëxecuteerd in Iran, of door ophanging, of door steniging. Voor steniging beroept men zich op een passage uit de koran ('Een man van de stam van Bani Aslam kwam tot Allah’s Apostel en informeerde hem dat hij onwettige seksuele gemeenschap gepleegd had en getuigde vier keer tegen zichzelf. Allah’s Apostel gebood hem om ter dood gestenigd te worden aangezien hij een getrouwd persoon was'). Wilders wil hiervoor de koran verbieden. Maar wat schrijft onze 'christelijke' bijbel voor?

■ Vloeken - Leviticus 24: 16. En wie den Naam des HEEREN gelasterd zal hebben, zal zekerlijk gedood worden; de ganse vergadering zal hem zekerlijk stenigen.

■ Werken op zondag - Exodus 35: 2. Zes dagen zal men het werk doen; maar op den zevenden dag zal ulieden heiligheid zijn, een sabbat der rust den HEERE; al wie daarop werk doet, zal gedood worden.

■ Sex tijdens de menstruatie - Leviticus 20: 18. En als een man bij een vrouw, die haar krankheid heeft, zal gelegen en haar schaamte ontdekt, haar fontein ontbloot, en zij zelve de fontein haars bloeds ontdekt zal hebben, zo zullen zij beiden uit het midden huns volks uitgeroeid worden.

■ Niet als maagd het huwelijk in - Deuteronomium 22: 13, 14, 20 en 21. Maar indien ditzelve woord waarachtig is, dat de maagdom aan de jonge dochter niet gevonden is; Zo zullen zij deze jonge dochter uitbrengen tot de deur van haars vaders huis, en de lieden harer stad zullen haar met stenen stenigen, dat zij sterve, omdat zij een dwaasheid in Israël gedaan heeft, hoererende in haars vaders huis; zo zult gij het boze uit het midden van u wegdoen.

■ Overspel - Deuteronomium 22: 22 en Leviticus 20: 10. Wanneer een man gevonden zal worden, liggende bij eens mans getrouwde vrouw, zo zullen zij ook beiden sterven, de man, die bij de vrouw gelegen heeft, en de vrouw; zo zult gij het boze uit Israël wegdoen.

■ Homofilie - Leviticus 18: 22 en 20: 13. Bij een manspersoon zult gij niet liggen met vrouwelijke bijligging; dit is een gruwel.... Wanneer ook een man bij een manspersoon zal gelegen hebben, met vrouwelijke bijligging, zij hebben beiden een gruwel gedaan; zij zullen zekerlijk gedood worden; hun bloed is op hen!

■ Mannen die niet besneden zijn - Genesis 17: 14. En wat mannelijk is, de voorhuid hebbende, wiens voorhuids vlees niet zal besneden worden, dezelve ziel zal uit haar volken uitgeroeid worden.

■ Ongehoorzaamheid aan de ouders - Deuteronomium 21: 18-21. Deze onze zoon is afwijkende en wederspannig, hij is onze stem niet gehoorzaam; hij is een brasser en zuiper. Dan zullen alle lieden zijner stad hem met stenen overwerpen, dat hij sterve.

Uit NRC: 'De partij van Wilders wil onder meer weten waarom Vogelaar ,,niet opkomt voor het behoud en het versterken van onze Nederlandse en Westerse cultuur die gebaseerd is op de joods-christelijke traditie die vele malen beter en beschaafder is dan de achterlijke islamitische cultuur en traditie die daar haaks op staat'.

Labels:


zaterdag 7 juli 2007

Innerlijke klimaatverandering

Stichting wAarde is 'een denktank binnen de natuur- en milieubeweging die frisse visies, strategische interventies en inspirerende handelingsperspectieven ontwikkelt'. Medewerkster Annick de Witt schreef in het NRC een artikel over klimaatverandering, die volgens haar het gevolg is van het door de empirische wetenschap opgelegde wereldbeeld waardoor (ook) de aarde als een simpel consumptieartikel wordt beschouwd. Om dat beeld te veranderen breekt zij een lans voor de erkenning van de innerlijke belevingswereld.

■ In het gangbare (en steeds vaker aangeklaagde) rationeel-wetenschappelijke wereldbeeld heeft alleen dat wat empirisch waarneembaar en zintuiglijk tastbaar is, werkelijke geldigheid ... bewustzijn wordt beschouwd als een bijproduct van de hersenen en de ervaring van liefde wordt toegeschreven aan chemische processen. ... Zo kenmerkt dit wereldbeeld zich door een fundamentele scheiding tussen mens en natuur, geest en lichaam, subject en object. ...

■ In de omwenteling van het christelijke naar het wetenschappelijke wereldbeeld verzette de kerk zich hevig tegen de nieuwe inzichten en hun implicaties. Nu is het vooral de wetenschappelijke wereld die zich afzet tegen verschuiving van het paradigma ... zij is, met haar 'vetorecht' op waarheid, de nieuwe kerk geworden.

■ Naast het zien, de wereld van de objectieve waarneming en het afstandelijke hoofd, bestaat er ook het zijn, de wereld van de subjectieve beleving en het voelende hart. Maar de door deze laatste kenwijze geopenbaarde wereld wordt doorgaans strikt gescheiden gehouden van de langs natuurwetenschappelijke weg gekende wereld.

■ Omdat deze aanwezigheid niet empirisch te meten dan wel rationeel hard te maken is, glipt deze dimensie door de mazen van het net van de wetenschappelijke waarheidsclaims.

■ Echter, zolang we die innerlijke wereld -die velen van ons op onze betere momenten in alle helderheid ervaren- niet als 'werkelijkheid' erkennen, hoe kunnen we ... mensen dan verwijten dat ze hun heil zoeken in zielloze consumptie en oppervlakkig materialisme, in lege uiterlijkheid en hol hedonisme?

■ ... dit geluk of genot raakt uitgehold als we deze innerlijke belevengswereld geen werkelijkheidswaarde toekennen, haar ontkennen in plaats van haar cultiveren - want uiteindelijk is dit de enige plek waar we liefde kunnen beleven, waarde kunnen voelen, mededogen kunnen opbrengen, écht contact met ons zelf, met anderen of met de natuur kunnen maken en vreugde en geluk kunnen ervaren.

■ Respect voor de natuur, voor alle innerlijke en uiterlijke rijkdom die ons gegeven is, kan ons blijkbaar alleen met zeer harde hand worden bijgebracht.

Labels: ,


maandag 2 juli 2007

De Alchemist

Voor wie het nog niet kent: 'De Alchemist' van Paulo Coelho, het verhaal van de herdersjongen op zoek naar zijn schat, die uiteindelijk dichterbij bleek dan hij dacht. Hier nog een paar citaten uit dit prachtige boek:

Als nomaden dolen wij schijnbaar verloren door een eindeloze woestijn om ten slotte die plek te bereiken waar ook ons hart zich bevindt.

■ Alles wat op aarde bestaat verandert voortdurend, want de aarde leeft en heeft een ziel en wij zijn een deel van die ziel. Wij zijn alleen bang om te verliezen wat we hebben, onze levens of onze gewassen. Die angst verdwijnt pas wanneer we inzien dat onze eigen geschiedenis en die van de wereld geschreven worden door dezelfde hand.

■ De angst om te lijden is erger dan het lijden zelf, en geen hart heeft ooit geleden wanneer het op zoek ging naar zijn dromen.

■ Er is maar één iets dat een droom onmogelijk maakt, de angst om te falen.

■ Waar je schat ligt, daar zal ook je hart zijn; om de schat te vinden moet je de tekens volgen. God heeft de weg die ieder mens moet gaan beschreven; het is alleen maar een kwestie van lezen wat hij voor jou geschreven heeft. Vergeet niet dat alles één is. Vergeet de taal der tekens niet. En vergeet vooral niet tot het einde van je eigen legende te gaan.

■ Je eigen legende waarmaken is de enige verplichting van de mens. Alles is één. En als je iets wilt, spant het hele universum samen om ervoor te zorgen dat je je droom verwezenlijkt.

Labels:


dinsdag 19 juni 2007

Geen DVD voor refo's

Wie dacht dat we in Nederland vooruitstrevender zijn dan bijvoorbeeld in Afghanistan of in het diepe zuiden van de VS, kan het goed mis hebben. Onlangs nog vond in Apeldoorn een bijeenkomst plaats over Dvd-gebruik in de gereformeerde gemeenschap ('Dvd in het gezin, Denk mee aan een verantwoorde mediaopvoeding van onze kinderen').

De groep die het gebruik van de dvd’s in gereformeerde kring afwijst, werd op de conferentie vertegenwoordigd door Bram Luijk, werkzaam in de ict-branche. In zijn toespraak 'GVD, Nee!' - pardon: 'DVD nee!', stelt hij dat met de PC het Paard van Troje is binnengehaald omdat op de PC ook DVD's kunnen worden afgedraaid en God dat allemaal niet heeft gewild: 'In Rom. 10:17- 18 staat: “Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord Gods”. Er staat niet dat het geloof uit het gezicht is. God wil zijn volk dus niet onderwijzen door beelden. Daarom heeft Hij ook in de geboden uitdrukkelijk verboden Hem te dienen door (afgods)beelden. God onderwijst en stuurt zijn volk door Zijn Woord, de prediking en het gebed ... De verleidingen van de satan nemen hand over hand toe. Het maakt hem niet uit op welke manier zijn boodschap ons bereikt. Maar het is niet alleen de satan, maar ook de wereld en niet te vergeten ons eigen ‘vlees’ dat ervoor zorgt dat het zaad wordt verstikt. Duidelijk is dat de open samenleving gericht op vrijheid en de individuele ontplooiing van de mens koren is op de molen van satan'.

Gelukkig maar dat we vader Rouvoet hebben om onze bloedjes van kinderen te beschermen tegen die enge, open maatschappij waarin iedereen zich zomaar kan ontplooien.

Labels: , ,


dinsdag 5 juni 2007

4 vragen die je leven veranderen

Omdat ik een fan ben van Byron Katie kan ik het niet nalaten een stukje te citeren uit haar boek '4 vragen'. Ze laat hierin zien hoe gemakkelijk je slachtoffer wordt van je eigen idiote gedachtenspinsels - en hoe je daar vanaf komt.

'Op een keer toen ik naar het damestoilet ging in een restaurant in mijn buurt, kwam er een vrouw uit het enige hokje. We glimlachten naar elkaar en toen ik de deur dichtdeed, begon ze te zingen en haar handen te wassen. 'Wat een prachtige stem' dacht ik. Terwijl ik haar hoorde weglopen, merkte ik dat de wc-bril druipnat was. 'Hoe kan iemand zo onbeschoft zijn' dacht ik, 'en hoe heeft ze het voor elkaar gekregen om over de hele bril heen te plassen? Heeft ze soms op de bril gestaan?' Toen bedacht ik dat ze een man was - een travestiet die falset zong in het damestoilet. Ik wilde achter haar (hem) aanlopen en hem vertellen wat een bende hij ervan gemaakt had. Terwijl ik de bril schoonmaakte, dacht ik na over alles wat ik tegen hem zou gaan zeggen. Toen trok ik door. Het water spoot omhoog uit de pot en spatte op de bril. En ik kon alleen maar lachen'.

'... Als je je laat leiden door niet-onderzochte theorieën over wat er gebeurt en je dat niet eens beseft, leef je in wat ik 'de droom' noem ... Hoeveel van je wereld bestaat uit niet-onderzochte verhalen? Daar zul je nooit achterkomen als je niet op onderzoek uitgaat ... Achter elk onbehaaglijk gevoel ligt een gedachte die niet waar is voor ons. 'Het zou niet moeten waaien', 'mijn man zou het met mij eens moeten zijn'. We hebben een gedachte die in strijd is met de realiteit, daarna voelen we stress en dan reageren wij op dat gevoel, wat ons nog meer stress oplevert. In plaats van de echte oorzaak -een gedachte- te begrijpen, proberen we onze stressgevoelens te veranderen door iets buiten onszelf. We proberen iemand anders te veranderen, of we vluchten in sex, eten, alcohol, drugs of geld om tijdelijk troost te vinden en de illusie dat we controle hebben'.

Hier meer over 'The Work' van Byron Katie.
Op haar website staan 12 filmpjes waar ze mensen die opgesloten zitten in hun gedachten met haar vragen liefdevol maar kordaat 'uit de droom' helpt.

Labels:


zaterdag 26 mei 2007

AVAAZ verbetert de wereld

Natuurlijk is lang niet alles dat uit de VS komt slecht. Een aardig voorbeeld is AVAAZ. Avaaz.org is opgericht door Res Publica, een internationale organisatie voor burgerbelangen in de Verenigde Staten.

'Avaaz.org (onze naam betekent in verschillende talen "stem"of "lied") is een community van wereldburgers. Avaaz zet zich in voor de belangrijkste actuele internationale vraagstukken. Ons doel is om met de inzichten en waarden van deze wereldburgers, internationale beslissingen te beïnvloeden - zodat deze internationale beslissingen niet uitsluitend door de politieke elite en onbetrouwbare bedrijven worden genomen. Avaaz.org leden zetten zich in voor een vredelievende en rechtvaardige wereld en voor globalisering met een menselijk gezicht ... Hoewel burgens niet over dezelfde middelen als regeringen, ondernemingen of de media beschikken, kunnen wel miljoenen mensen vanuit de hele wereld gemobiliseerd worden. Op deze manier kan een internationale publieke opinie over belangrijke onderwerpen als armoede, klimaatveranderging, mensenrechten en internationale veiligheid ontstaan. Een publieke opinie waar men niet om heen kan'.

Avaaz doet dit wereldwijd door petities, publicaties, video's en advertenties. Maar ook een protestmars in Washington tegen Guantanamo is door Avaaz (mede)georganiseerd. Via de website van Avaaz kun je zelf meedoen aan een aantal acties, zoals 'Sluit Guantanamo', 'Stop het politieke conflict tussen het westen en de islamistische wereld' en 'Stop de mishandeling van de oppositie in Zimbabwe'. Warm aanbevolen dus.
Maar vergeet vooral niet dit geniale filmpje te bekijken.http://www.avaaz.org/media/clash_en_remote.swf

Labels: , ,


donderdag 24 mei 2007

Beledigen is óók meningsuiting

Gisteren verscheen het Jaarboek 2007 van Amnesty International met daarin een mooi voorwoord van Irene Khan. Khan, geboren in Bangladesh, is -sinds 2001- de eerste vrouwelijke, Aziatische en moslim secretaris-generaal van Amnesty.

Mensenrechten – die allesomvattende waarden, universele principes en gemeenschappelijke standaarden die ons zouden moeten verenigen – worden vandaag de dag versjacherd in de naam van veiligheid, net als toen. Net als ten tijde van de Koude Oorlog wordt de agenda gedreven door angst – uitgelokt, aangemoedigd en in stand gehouden door leiders zonder scrupules.

Angst gedijt onder kortzichtig en laf leiderschap. Er zijn natuurlijk veel echte redenen om bang te zijn, maar de aanpak die veel wereldleiders hanteren is kortzichtig, ze kondigen beleid en strategieën af die de rechtsorde en mensenrechten uithollen, ongelijkheden vergroten, racisme en vreemdelingenhaat voeden, maatschappijen verdelen en beschadigen, en geweld en nog meer conflicten zaaien.

Waarom propageren sommige leiders dan angst? Omdat ze op die manier hun eigen machtspositie kunnen verstevigen, valse zekerheden kunnen creëren en hun verantwoordelijkheden kunnen ontlopen.

Angst voedt ontevredenheid en leidt tot discriminatie, racisme, vervolging van etnische en religieuze minderheden en xenofobische aanvallen op buitenlanders en in het buitenland geboren staatsburgers.

Vrijheid is niet alleen van toepassing op "informatie" of "ideeën" [die acceptabel worden geacht], maar ook op hen die beledigen, choqueren of verontrusten; dat zijn de eisen van pluralisme, tolerantie en ruimdenkendheid zonder welke er geen "democratische maatschappij"
is (uitspraak Europese Hof).

De Amerikaanse regering streeft voortdurend ongebreidelde willekeurige uitvoerende macht na, waarbij de wereld wordt gezien als één groot strijdtoneel voor haar “oorlog tegen terrorisme”: ze ontvoert, arresteert, detineert en martelt verdachten, direct of met de hulp van landen als Pakistan en Gambia, Afghanistan en Jordanië.

Tja, soms bekruipt je echt het gevoel dat we weer in de Middeleeuwen leven.

Labels: ,


zondag 6 mei 2007

Leningen die levens veranderen

Een mooie gelegenheid om eens iets voor de derde wereld te doen: leen geld aan micro-projecten. Kiva selecteert beginnende ondernemers in ontwikkelingslanden die een startbedrag nodig hebben, meestal rond de $ 1.000,--. Door zelf geld te lenen - minimaal $ 25- aan deze ondernemers zonder tussenkomst van banken kan jouw (deel)lening hun leven veranderen. Via e-mail word je op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. En het leuke is dat je -als het goed gaat- binnen een jaar gewoon je geld terugkrijgt. Kijk verder op de website van Kiva. En als je het niet terugkrijgt so what? Dan heb je in ieder geval een goed gevoel als je een keertje minder uit eten gaat.

Labels: ,


donderdag 3 mei 2007

Ad Melkert is een laffe kronkelende bureaucraat

Leon de Winter geeft Adje Melkert er flink van langs in zijn blog: ‘Het is altijd ontgoochelend om een laffe bureaucraat te zien kronkelen – zoals nu Ad Melkert doet in zijn verklaring dat hij van niets weet van de details van de deal van Wolfowitz ten aanzien van diens vriendin ... Je ziet in de brieven aanvankelijk een hongerige die van gekkigheid niet weet hoe hij bij Wolfowitz in het gevlei moet komen. Op dat moment is Wolfowitz nog de ongekroonde koning van de Wereldbank, en je merkt aan kleine frasen hier en daar dat Adje ontzettend graag vriendjes met Wolfowitz wil zijn. Want Wolfie heeft macht, zo lijkt het, en Adje kan niet eeuwig bij de Wereldbank blijven; het is dan handig wanneer je een zwaargewicht als Wolfie kent.’

Het schaamteloze gelik van onze salonsocialist Melkert zoals dat blijkt uit zijn laffe briefjes aan zijn nare (inmiddels ex-)baas, de aartsconservatief Wolfowitz -nota bene de grondlegger van de Irakoorlog-, is inderdaad om licht onpasselijk van te worden:

It has really been an impressive privilege to be at your side when commemorating Srebrenica. Your speech was very much to the point of both the facts and the emotions.

Dear Paul, This is (formally needed for the records) just to confirm the outcome regarding this extraordinarily difficult issue. I would like to thank you for the very open and constructive spirit of our discussions, knowing in particular the sensitivity to Shaha, who I hope will be happy in her new assignment.

Please let me know whether you could accept an invitation to you and Shaha at our place, possibly joined by Bob and Beth (Don’t be concerned that I also take a ‘no’ for an answer).

The Wall Street Journal schrijft over Adje: 'Mr. Melkert, a Dutch politician now at the U.N., seems to have played an especially cowardly role'.
Waar een klein land toch groot in kan zijn...

http://www.opinionjournal.com/editorial/feature.html?id=

Labels:


dinsdag 24 april 2007

Blacksburg

De reactie van de moeder van Allison Aldridge (19), student politieke wetenschappen uit Washington over de schietpartij in Blacksburg, Virginia:

… hoorde Aldridge op de radio alweer de eerste deskundigen aan die de schietpartij toeschreef aan de liberale omgang van Amerikanen met wapens. ,,Allemaal mensen die niets van Virginia begrijpen’’, beet Aldridge. Het probleem, zei ze, is niet de wapens, het probleem is de schutter. ,,Als de studenten allemaal een wapen hadden gehad toen hij binnenliep, zou dit bloedbad zich nooit hebben voorgedaan.’’ (bron: NRC).

Nee, dit bloedbad wellicht niet.

Labels: ,


vrijdag 13 april 2007

Bedenkelijk groepsgedrag?

In maart werd bekend dat tientallen militairen lid zijn van motorclubs als de Black Sheep of de Hells Angels. De militairen werden door Defensie dringend verzocht hun lidmaatschap van 'organisaties die bedenkelijk groepsgedrag vertonen' op te zeggen.

Maarreh... is het leger niet bij uitstek de organisatie die bestaat bij de gratie van 'bedenkelijk groepsgedrag'? Dan is het toch ook niet vreemd dat militairen in hun vrije tijd clubjes willen waarin ze zich net zo primitief kunnen gedragen?

'Defensie heeft een militair geschorst die tijdens de afkoeldagen voor terugkerende soldaten uit Uruzgan op het Griekse eiland Kreta afgelopen weekend een collega met een bierfles op het hoofd heeft geslagen. De krant meldt ook twee andere incidenten. Zo zijn twee militairen door Grieken in elkaar geslagen, waarbij een van hen op twee plaatsen een breuk in zijn schouder opliep en is een militair opgepakt voor openbare dronkenschap. Bijna alle militairen die op missie zijn geweest in Uruzgan moeten voordat ze terug gaan naar huis deelnemen aan een zogenoemd 'adaptatieprogramma' op Kreta. Overdag krijgen zij daar gesprekken waarbij een hulpverlener en een groepsleider aanwezig zijn.'s Avonds kunnen zij in het driesterrenhotel waar zij verblijven gratis lichtalcoholische drank krijgen. Veel militairen gaan daarna nog uit. Het adaptatieprogramma is bedoeld om te voorkomen dat de soldaten na vier maanden zonder alcohol in Afghanistan en met soms heftige ervaringen thuis 'bij moeder de vrouw' helemaal los gaan.'

Labels:


maandag 9 april 2007

De ChristenUnie en de grote stad

Een stukje uit de column van Yoep van 't Hek over het 'lustobject' in de Utrechtse binnenstad.

'Wat is nou toch het bezwaar tegen zo’n geveldoekje met een van god gegeven schoonheid? Ik las dat jullie vinden dat de Utrechtse binnenstad een historische uitstraling moet hebben! Goed idee. Maar mogen de geveldoeken met mobiele telefoons dan wel? En wat te denken van alle logo’s van H & M & C & A & V & D? ... Dan iets anders. Jullie boeren gruwelijk. Jullie sluiten honderdduizenden weerloze kuikens op in donkere schuren, houden onschuldige koeien zomer en winter op stal, stoppen medicijnen in de brokken, mishandelen varkens met miljoenen tegelijk en daar hoor ik nooit iets over. Als ik bij ChristenUnie zat zou ik me daar de hele dag mee bezig houden. Ik zou de hele dag de regering bestoken met vragen over het feit waarom we zo vreselijk met onze door god geschapen dieren omgaan. Waar we het recht vandaan halen om die beesten zo te martelen. Leg een keer uit hoe je biggetjes zonder narcose castreert. Probeer het angstige geluid van die beesten na te doen. Ik heb het over de schreeuw die ze slaken als jullie hun door god geschonken ballen eraf snijden. Die afgrijselijke kreet. Ik zou daar tot mijn dood vragen over stellen. Geen gezever over dubbele paspoortjes, maar vragen over leven en dood. En als ik dan bekaf van het stellen van deze vragen voor het slapen gaan nog een ommetje door de Utrechtse binnenstad maak, dan zal ik bij het geveldoek met het beeldschone meisje in de gouden bikini neerknielen, de handen vouwen en god danken voor zoveel moois.'

Tja, dat gebeurt er nou als mannen met de hand op de bijbel het voor het zeggen krijgen. Misschien kunnen we hun 'lustprobleem' oplossen door de dame een burka om te doen?

Labels: ,


maandag 2 april 2007

Toch maar eens stoppen met roken?

De lingua villosa nigra is een zwarte, behaarde tong (foto), een afwijking die sinds de Middeleeuwen bekend is.

Onderzoek aan de universiteit van Essen heeft uitgewezen dat deze onsmakelijk ogende tong vooral voorkomt bij mannelijke rokers, meestal in combinatie met slechte mondhygiëne. Hierdoor kunnen de papillen op de tong tot 1,5 centimeter groeien en verkleuren tot zwart of bruin. Bij normaal gebruik worden deze papillen slechts één millimeter lang.

Toch maar eens stoppen met roken? Klik vooral niet op deze link als je liever niet weet wat roken zoal aanricht.

Labels:


zondag 25 maart 2007

Missing: the America we used to know

Klik op de titel of foto voor een beter beeld.

Labels:


zaterdag 24 maart 2007

McHummer sucks

Het blijkt dat de meeste kinderen McDonalds al herkennen voordat ze kunnen praten. McDonalds verhandelt jaarlijks meer speelgoed dan Toys-R-Us. Zo was Mc Donalds op het lumineuze idee gekomen om bij Happy Meals Hummer-autootjes weg te geven.

Nu weet iedereen dat deze tanks-op-wielen, oorspronkelijk ontworpen voor het Amerikaanse leger, niet erg bevorderlijk zijn voor het milieu gezien het absurde benzineverbruik (1:3) en uitstoot van schadelijke gassen. Reden voor de actie 'Ronald McHummer'. Je kunt daar je eigen Mc Donalds 'reclamebord' maken.

Overigens, 40% van de Amerikanen eet dagelijks buiten de deur en 1 op de 4 Amerikanen bezoekt dagelijks een fastfoodrestaurant, waarvan 43% McDonalds. McDonalds is wereldwijd goed voor 46.000.000 klanten per dag. Van alles dat McDonalds verkoopt, bevatten maar 7 produkten géén suiker. Het kost je 7 uur lopen om alle suiker en vet van een big-mac menu er weer uit te krijgen.
Meer wetenswaardigheden lees je op Super Size Me, de website van de gelijknamige film.

Labels:


vrijdag 23 maart 2007

Gonzales de giechelende griezel

'... dan is er het prachtige werk van onze mannen en vrouwen in uniform die in Afghanistan en Irak vechten. Zij geven de duidelijke boodschap af dat wie rotzooit met de Verenigde Staten, de gevolgen daarvan zal moeten dragen'.

Aan het woord is Alberto 'babyface' Gonzales, de (inmiddels) oud Amerikaanse minister van justitie (links in origineel, midden rechts gespiegeld, rechts binnenkant gespiegeld). Gonzales zorgde er in 1996 voor dat Bush geen zitting hoefde te nemen in een jury, waardoor Bush lastige vragen onder ede over zijn arrestatie in 1976 wegens dronken rijden bespaard bleven. In die tijd adviseerde babyface Bush ook al over het uitvoeren van de doodstraf in Texas. Volgens The Atlantic Monthly zodanig dat 'cruciale gegevens in de dossiers: slechte rechtsbijstand, belangenvermenging, bewijzen à décharge, zelfs directe bewijzen van onschuld' buiten zijn advies bleven. Geen wonder dat onder Bush en babyface in Texas de meeste doodvonnissen van de VS er doorheen zijn gejaagd: 131. Volgens The Chicago Tribune waren zeker veertig van die doodvonnissen dubieus. Pas tegen de verkiezingen nam Bush gas terug.

Babyface is ook de 'uitvinder' van Guatanamo Bay en de beslissing om de Geneefse conventie in the war on terror niet toe te passen, want die zou 'volledig achterhaald en zonderling' zijn. Dat zou volgens hem ook gelden voor de hele grondwet.
In 2002 verblijdde babyface de wereld met zijn eigen definitie van marteling: 'de pijn die gepaard gaat met zware lichamelijke verwonding, waaronder het uitvallen van de organen, vermindering van lichaamsfuncties of zelfs de dood', waardoor al het mindere was toegestaan. Het VN-verdrag houdt er een andere omschrijving op na: 'iedere handeling waardoor opzettelijk hevige pijn of hevig leed, lichamelijk of geestelijk, wordt toegebracht met zulke oogmerken als het verkrijgen van inlichtingen, bestraffing, intimidatie of dwang, wanneer zulke pijn wordt toegebracht door of met instemming van een overheidsfunctionaris.'
Tegenwoordig ligt babyface onder vuur omdat hij 8 aanklagers die in de verkiezingstijd volgens hem niet genoeg pro-Bush waren, onder valse voorwendselen heeft ontslagen.
'Zijn scherpe intellect en heldere oordeelsvermogen hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het vormgeven van de strijd tegen het terrorisme', aldus Bush bij de benoeming van zijn juridische steun en toeverlaat tot minister.

De Westerse beschaving? Ik denk dat het een uitstekend idee is -Mahatma Gandhi.

Labels: ,


zondag 18 maart 2007

Utah: oergezond en oersaai

De staat Utah is een goudmijn voor medisch onderzoek. Het bestaat voor driekwart uit kinderrijke Mormoonse gezinnen (de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen van de Laatste Dagen', de snelst groeiende kerkgemeenschap in de VS met 60.000 zendelingen), die verplicht zijn hun familiegegevens bij te houden.

Sinds 1966 worden in Utah alle kankergevallen geregistreerd. Aan de hand daarvan publiceerde de Universiteit van Salt Lake City in 1976 een vergelijkend onderzoek naar de gezondheidstoestand van de inwoners van Utah. Conclusie was dat in Utah 22% minder kanker voorkwam dan elders in de VS. Onder de Mormonen zijn nauwelijks gevallen gevonden van kanker die geassocieerd wordt met roken (0.00001%), maar ook andere soorten kwamen hier veel minder voor (zoals borst-, baarmoederhals-, maagkanker). Latere onderzoeken bevestigen dit beeld. Prostaatkanker vormt echter de uitzondering.

Het zal er ongetwijfeld mee te maken hebben dat Mormonen het gebruik van koffie, thee, alcohol, tabak en drugs afwijzen en spaarzaam zijn met vlees. Daarnaast is er veel aandacht voor sport. Dat kunnen we hier niet zeggen: er wordt in Nederland evenveel gedronken en gerookt als vorig jaar. Het aantal Nederlanders met overgewicht steeg het afgelopen jaar.

Dankzij de Mormonen heeft Utah de grootste gezinnen, de laagste echtscheidingscijfers en de meeste conservatieve stemmers binnen de VS. Zou het gezagsgetrouwe Utah dan echt het beloofde land zijn zoals de Mormonen beweren, ook al zijn vrouwen in de eerste plaats echtgenote en moeder, zijn voorhuwelijkse betrekkingen, overspel, abortus, euthanasie en 'kinderbeperking om egoïstische redenen' niet toegestaan en word je geacht 10% van je inkomsten af te staan aan de kerk? Maar daar tegenover staat dat je in Salt Lake City elke zondag mag luisteren naar een orgel met wel 11.613 pijpen.

Labels: ,


zaterdag 17 maart 2007

Alles waar je energie in stopt groeit

Een stukje uit de website van VPRO-sprookjesverteller Willem de Ridder, schrijver van Handboek Spiegelogie, om eens over na te denken.

'De wetten van energie zijn best makkelijk te begrijpen. Zo'n simpele wet is bijvoorbeeld: "Alles waar je energie in stopt groeit!" Eigenlijk weten we dat maar al te goed. Als jij gelooft dat Rotterdam een gevaarlijke stad is, dan loop je daar niet ontspannen rond. - Daarom zien doktoren overal ziektes, politieagenten overal misdaad en zakkenrollers overal zakken.

Omgekeerd is het natuurlijk ook zo. Als jij een probleem hebt en je gaat er tegen vechten, dan stop je heel veel energie in dat probleem en gaat het groeien. Ken jij een probleem waar we tegen gevochten hebben dat is weggegaan? Het verkeersprobleem? Misdaad? Veiligheid? Ziekte? Drugs? Terrorisme? Armoede? Honger? Ik zou het niet weten. Weet jij waarom al die vermageringsdiëten in de Libelle en de Margriet niet werken? Al die mensen die dat uitproberen zeggen eigenlijk tegen zichzelf dat ze te dik zijn. Daar gaat de energie dus naar toe en hup het gewicht groeit. Als jij jezelf wilt verbeteren, wat zeg je dan eigenlijk tegen jezelf, waar gaat de energie naar toe: "Ik ben niet goed genoeg" en ja hoor, het blijkt te kloppen. Alles waar je tegen vecht groeit. Alles waar je NEE tegen zegt krijg je juist, alles waar je voor wegloopt loop je recht op af. Het is dus effectiever om je aandacht te richten op wat je WEL wilt, alleen hebben we dat nooit geleerd.'

http://www.willemderidder.com/ned/spiegelogie/index.html

Labels:


Mag ik u wat vragen?

Jaarlijks krijgen we volgens Milieudefensie gemiddeld 1600 stuks (34 kilo) ongeadresseerd reclamedrukwerk in de brievenbus. Daar hebben we brievenbusstickers voor uitgevonden. Minstens even irritant is het om lastiggevallen te worden door types aan de telefoon die van alles en nog wat van je motten.

In de VS hebben ze hiervoor in 2003 het Federal Trade Commission's Do-Not-Call Registry opgericht, waar je dit ongevraagde bezoek kunt blokkeren. In het eerste weekend werd deze instelling al overbelast met 10.000.000 aanmeldingen. Imiddels heeft meer dan 75% van de Amerikanen zich daar ingeschreven, waarmee de gouden tijden van telemarketing in de VS voorbij lijken - en de overgebleven 25% natuurlijk meer dan ooit wordt bestookt.
In Nederland kun je gelukkig bij Infofilter 5 jaar lang reclame of commerciële aanbiedingen per telefoon en post laten blokkeren. Ook deelname aan telefonisch marktonderzoek kan hier worden geblokkeerd - en post aan overledenen. Toch maken maar 1,5 miljoen Nederlanders van deze digitale NEE/JA-sticker gebruik. Wie rust aan z'n kop wil klikt op de titel van dit stukje om zich aan te melden.

http://www.techweb.com/wire/networking/;jsessionid=0VCR4PVBSCTY4QSNDBCCKH0CJUMEKJVN

Labels:


donderdag 15 maart 2007

Viagra voor honden

Overgewicht is niet alleen voor Amerikanen, maar ook voor hun huisdieren (20-30%) een groeiend probleem. Pfizer -bekend van Viagra- heeft de oplossing: Slentrol zorgt ervoor dat honden de eetlust vergaat. In de bijsluiter wordt mensen gewaarschuwd om dit middel niet zelf te gebruiken omdat het bijwerkingen heeft als hoofdpijn, diarree, lethargie, verlies van eetlust en kotsneigingen, maar dat is voor honden natuurlijk niet erg.

Huisdieren krijgen steeds vaker de ziektes waar hun bazen aan lijden. Volgens Animal Health Institute is medicijnen voor huisdieren een vette markt, in 2005 goed voor $ 3 miljard in de VS. 47% van de Amerikanen beschouwt hun huisdier als een familielid. Een slachtoffer van deze 'knuffelliefde' is hond Brownie -what's in a name!- die dagelijks door zijn baas in de auto mee wordt genomen naar de (drive-in) Burger King om fishburgers -vermengd met medicijnen- te eten: 'Hij is ons kind, mijn familielid, ik zou willen dat iemand zo goed voor mij zorgde'.

Brownie vertoont dezelfde verschijnselen die Morgan Spurlock opliep bij het maken van de bekroonde documentaire 'Supersize Me', waarvoor hij 30 dagen lang 3x per dag bij MacDonalds at: hoge bloeddruk, diabetes, hart-, maag-, long- en leverproblemen. De dag van deze hond begint daarom met het testen van bloeddruk en een spuit insuline. Zijn baas heeft de afgelopen 2 jaar al $ 5.000,-- aan de dierenarts uitgegeven. Volgens Bonnie Beaver, professor aan de Texas A&M University’s College of Veterinary Medicine, worden huisdieren ziek omdat ze het levenspatroon van hun bazen opgedrongen krijgen: 'slecht voedsel en weinig beweging: we weten toch hoe dat bij ons werkt?'

Sommige dierenbezitters zouden voor straf aan de Slentrol moeten.

http://fe18.news.re3.yahoo.com/s/ap/20070311/ap_on_he_me/pets_on_meds

Labels: ,


zaterdag 10 maart 2007

Hoofddoekjes en oude lessen in liefde

De Turkse archeologe Muazzez Ilmiye Cig (93), schrijfster van ‘De Soemerische origine van de Koran, de Bijbel en de Thora’ ontdekte 30 jaar geleden dat het gebruik van de hoofddoek teruggaat op erotische tempelgebruiken in Sumerië, Mesopotanië (Zuid-Irak) rond 4000 voor Christus.

Sumerische priesteressen, in dienst van de tempel, waren verplicht hoofddoeken te dragen. Deze priesteressen hadden de ‘heilige taak’ om jonge mannen belangeloos in te wijden in de liefde. De hoofddoek werd volgens Cig 'uitgevonden' om deze 'sexpriesteressen' te kunnen herkennen.
Cig schreef een brief aan de vrouw van de Turkse premier: 'Ik droomde dat ik van de trappen afliep van het mausoleum van Atatürk in Ankara. Ik zag de premier met zijn echtgenote omhoog lopen. De echtgenote was modern, zonder hoofddoek. Zou het niet fantastisch zijn, als U die echtgenote was?' Cig heeft nooit antwoord gekregen.

Eind vorig jaar moest Cig zich verantwoorden voor haar geschiedkundig onderzoek naar de oorsprong van de hoofddoek. Volgens een Turkse advocaat leidde dat tot 'het aanzetten tot haat op grond van religieuze inzichten'. De rechter had er weinig moeite mee: na 30 minuten stond Cig als vrije vrouw weer op straat.‘Je zou je schamen je hoofd te bedekken als je eens wist waar dat gebruik vandaan kwam’, aldus Cig, ‘Het zijn mannen die vrouwen vandaag dwingen om een hoofddoek te dragen'.
http://wetenschap.hetdagelijksnieuws.nl/699938/Rechter_moet_oordelen_over_oorsprong_hoofddoek.htm

Labels: , ,


woensdag 7 maart 2007

Top Gear en the boys from Alabama

Het bezoek van de makers van BBC's autoprogramma TopGear aan het diepe zuiden van de VS is niet onopgemerkt gebleven. De presentatoren kochten elk voor $ 1.000 een Amerikaans autowrak en leukten die voor hun rit naar Louisiana op met 'provocerende' opschriften als 'I am bi' en 'Hillary for President'.

Tijdens een stop bij een (Terror-free?) bezinepomp ging het mis. De Britten moesten rennen voor hun leven toen ze door een groep cowboys werden aangevallen. Presentator: "I honestly believe that in certain parts of America now people have started to mate with vegetables." Klik op de titel om de aflevering te zien.

Labels:


Massamoord in Taiji

Wie zich eens ernstig wil schamen om lid te zijn van de mensheid, moet beslist dit treurige filmpje (uit)zien over de dolfijnen-slachting in Taiji, Japan. Hier worden jaarlijks 20.000 dolfijnen en kleine walwissen 'aufgelöst'. Sea Shepherd heeft zich daar niet populair gemaakt door een beloning van 10.000 dollar uit te loven voor degene die deze gruwelijkheden het beste in beeld weet te brengen. In dit filmpje is dat aardig gelukt - klik op de titel van dit stukje.

http://www.youtube.com/v/fsHosF8unr4

Labels:


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Aanmelden bij Posts [Atom]