zondag 18 maart 2007

Utah: oergezond en oersaai

De staat Utah is een goudmijn voor medisch onderzoek. Het bestaat voor driekwart uit kinderrijke Mormoonse gezinnen (de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen van de Laatste Dagen', de snelst groeiende kerkgemeenschap in de VS met 60.000 zendelingen), die verplicht zijn hun familiegegevens bij te houden.

Sinds 1966 worden in Utah alle kankergevallen geregistreerd. Aan de hand daarvan publiceerde de Universiteit van Salt Lake City in 1976 een vergelijkend onderzoek naar de gezondheidstoestand van de inwoners van Utah. Conclusie was dat in Utah 22% minder kanker voorkwam dan elders in de VS. Onder de Mormonen zijn nauwelijks gevallen gevonden van kanker die geassocieerd wordt met roken (0.00001%), maar ook andere soorten kwamen hier veel minder voor (zoals borst-, baarmoederhals-, maagkanker). Latere onderzoeken bevestigen dit beeld. Prostaatkanker vormt echter de uitzondering.

Het zal er ongetwijfeld mee te maken hebben dat Mormonen het gebruik van koffie, thee, alcohol, tabak en drugs afwijzen en spaarzaam zijn met vlees. Daarnaast is er veel aandacht voor sport. Dat kunnen we hier niet zeggen: er wordt in Nederland evenveel gedronken en gerookt als vorig jaar. Het aantal Nederlanders met overgewicht steeg het afgelopen jaar.

Dankzij de Mormonen heeft Utah de grootste gezinnen, de laagste echtscheidingscijfers en de meeste conservatieve stemmers binnen de VS. Zou het gezagsgetrouwe Utah dan echt het beloofde land zijn zoals de Mormonen beweren, ook al zijn vrouwen in de eerste plaats echtgenote en moeder, zijn voorhuwelijkse betrekkingen, overspel, abortus, euthanasie en 'kinderbeperking om egoïstische redenen' niet toegestaan en word je geacht 10% van je inkomsten af te staan aan de kerk? Maar daar tegenover staat dat je in Salt Lake City elke zondag mag luisteren naar een orgel met wel 11.613 pijpen.

Labels: ,


Reacties: Een reactie posten

Aanmelden bij Reacties posten [Atom]

<< Homepage

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Aanmelden bij Posts [Atom]