zaterdag 26 mei 2007

AVAAZ verbetert de wereld

Natuurlijk is lang niet alles dat uit de VS komt slecht. Een aardig voorbeeld is AVAAZ. Avaaz.org is opgericht door Res Publica, een internationale organisatie voor burgerbelangen in de Verenigde Staten.

'Avaaz.org (onze naam betekent in verschillende talen "stem"of "lied") is een community van wereldburgers. Avaaz zet zich in voor de belangrijkste actuele internationale vraagstukken. Ons doel is om met de inzichten en waarden van deze wereldburgers, internationale beslissingen te beïnvloeden - zodat deze internationale beslissingen niet uitsluitend door de politieke elite en onbetrouwbare bedrijven worden genomen. Avaaz.org leden zetten zich in voor een vredelievende en rechtvaardige wereld en voor globalisering met een menselijk gezicht ... Hoewel burgens niet over dezelfde middelen als regeringen, ondernemingen of de media beschikken, kunnen wel miljoenen mensen vanuit de hele wereld gemobiliseerd worden. Op deze manier kan een internationale publieke opinie over belangrijke onderwerpen als armoede, klimaatveranderging, mensenrechten en internationale veiligheid ontstaan. Een publieke opinie waar men niet om heen kan'.

Avaaz doet dit wereldwijd door petities, publicaties, video's en advertenties. Maar ook een protestmars in Washington tegen Guantanamo is door Avaaz (mede)georganiseerd. Via de website van Avaaz kun je zelf meedoen aan een aantal acties, zoals 'Sluit Guantanamo', 'Stop het politieke conflict tussen het westen en de islamistische wereld' en 'Stop de mishandeling van de oppositie in Zimbabwe'. Warm aanbevolen dus.
Maar vergeet vooral niet dit geniale filmpje te bekijken.http://www.avaaz.org/media/clash_en_remote.swf

Labels: , ,


donderdag 24 mei 2007

Beledigen is óók meningsuiting

Gisteren verscheen het Jaarboek 2007 van Amnesty International met daarin een mooi voorwoord van Irene Khan. Khan, geboren in Bangladesh, is -sinds 2001- de eerste vrouwelijke, Aziatische en moslim secretaris-generaal van Amnesty.

Mensenrechten – die allesomvattende waarden, universele principes en gemeenschappelijke standaarden die ons zouden moeten verenigen – worden vandaag de dag versjacherd in de naam van veiligheid, net als toen. Net als ten tijde van de Koude Oorlog wordt de agenda gedreven door angst – uitgelokt, aangemoedigd en in stand gehouden door leiders zonder scrupules.

Angst gedijt onder kortzichtig en laf leiderschap. Er zijn natuurlijk veel echte redenen om bang te zijn, maar de aanpak die veel wereldleiders hanteren is kortzichtig, ze kondigen beleid en strategieën af die de rechtsorde en mensenrechten uithollen, ongelijkheden vergroten, racisme en vreemdelingenhaat voeden, maatschappijen verdelen en beschadigen, en geweld en nog meer conflicten zaaien.

Waarom propageren sommige leiders dan angst? Omdat ze op die manier hun eigen machtspositie kunnen verstevigen, valse zekerheden kunnen creëren en hun verantwoordelijkheden kunnen ontlopen.

Angst voedt ontevredenheid en leidt tot discriminatie, racisme, vervolging van etnische en religieuze minderheden en xenofobische aanvallen op buitenlanders en in het buitenland geboren staatsburgers.

Vrijheid is niet alleen van toepassing op "informatie" of "ideeën" [die acceptabel worden geacht], maar ook op hen die beledigen, choqueren of verontrusten; dat zijn de eisen van pluralisme, tolerantie en ruimdenkendheid zonder welke er geen "democratische maatschappij"
is (uitspraak Europese Hof).

De Amerikaanse regering streeft voortdurend ongebreidelde willekeurige uitvoerende macht na, waarbij de wereld wordt gezien als één groot strijdtoneel voor haar “oorlog tegen terrorisme”: ze ontvoert, arresteert, detineert en martelt verdachten, direct of met de hulp van landen als Pakistan en Gambia, Afghanistan en Jordanië.

Tja, soms bekruipt je echt het gevoel dat we weer in de Middeleeuwen leven.

Labels: ,


zondag 6 mei 2007

Leningen die levens veranderen

Een mooie gelegenheid om eens iets voor de derde wereld te doen: leen geld aan micro-projecten. Kiva selecteert beginnende ondernemers in ontwikkelingslanden die een startbedrag nodig hebben, meestal rond de $ 1.000,--. Door zelf geld te lenen - minimaal $ 25- aan deze ondernemers zonder tussenkomst van banken kan jouw (deel)lening hun leven veranderen. Via e-mail word je op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. En het leuke is dat je -als het goed gaat- binnen een jaar gewoon je geld terugkrijgt. Kijk verder op de website van Kiva. En als je het niet terugkrijgt so what? Dan heb je in ieder geval een goed gevoel als je een keertje minder uit eten gaat.

Labels: ,


donderdag 3 mei 2007

Ad Melkert is een laffe kronkelende bureaucraat

Leon de Winter geeft Adje Melkert er flink van langs in zijn blog: ‘Het is altijd ontgoochelend om een laffe bureaucraat te zien kronkelen – zoals nu Ad Melkert doet in zijn verklaring dat hij van niets weet van de details van de deal van Wolfowitz ten aanzien van diens vriendin ... Je ziet in de brieven aanvankelijk een hongerige die van gekkigheid niet weet hoe hij bij Wolfowitz in het gevlei moet komen. Op dat moment is Wolfowitz nog de ongekroonde koning van de Wereldbank, en je merkt aan kleine frasen hier en daar dat Adje ontzettend graag vriendjes met Wolfowitz wil zijn. Want Wolfie heeft macht, zo lijkt het, en Adje kan niet eeuwig bij de Wereldbank blijven; het is dan handig wanneer je een zwaargewicht als Wolfie kent.’

Het schaamteloze gelik van onze salonsocialist Melkert zoals dat blijkt uit zijn laffe briefjes aan zijn nare (inmiddels ex-)baas, de aartsconservatief Wolfowitz -nota bene de grondlegger van de Irakoorlog-, is inderdaad om licht onpasselijk van te worden:

It has really been an impressive privilege to be at your side when commemorating Srebrenica. Your speech was very much to the point of both the facts and the emotions.

Dear Paul, This is (formally needed for the records) just to confirm the outcome regarding this extraordinarily difficult issue. I would like to thank you for the very open and constructive spirit of our discussions, knowing in particular the sensitivity to Shaha, who I hope will be happy in her new assignment.

Please let me know whether you could accept an invitation to you and Shaha at our place, possibly joined by Bob and Beth (Don’t be concerned that I also take a ‘no’ for an answer).

The Wall Street Journal schrijft over Adje: 'Mr. Melkert, a Dutch politician now at the U.N., seems to have played an especially cowardly role'.
Waar een klein land toch groot in kan zijn...

http://www.opinionjournal.com/editorial/feature.html?id=

Labels:


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Aanmelden bij Posts [Atom]