woensdag 31 januari 2007

Bolkestein over Verdonk, Wilders en de tsunami

Frits Bolkestein (1933; doctor in de wis- en natuurkunde, filosofie, grieks, economie en rechten) staat niet bekend om zachtzinnige uitspraken als het gaat over vreemdelingenbeleid. Een voorbeeld is zijn uitspraak dat kinderen van illegalen geen onderwijs zouden mogen volgen in Nederland. Daar schijnt toch verandering in te zijn gekomen: zijn naamgenoot Abrahams, columnist bij de NRC, tekende de volgende uitspraken van hem op tijdens het politiek café van de VVD:

Wilders: ... hij heeft ook domme dingen gezegd, zoals over de tsunami van islamisering ... Hij heeft zich in zijn isolement geradicaliseerd, dat is jammer.

■ Politiek en islam: veel geduld, veel dialoog, veel gepolder.

Verdonk en hoofddoekjes: 'Dat heeft ze niet goed gedaan. De mensen mogen dragen -ook hoofddoekjes- en eten wat ze willen. Jonge mensen willen rebelleren, als je ze wat verbiedt maak je het alleen maar extra aantrekkelijk. Dat is niet verstandig.

■ Oorlog Irak: Het verdriet mij dat het Nederlandse kabinet er steun aan heeft gegeven.

Labels:


Tramblues in Amsterdam

In lijn 5, de tram tussen Amsterdam Centraal en Amstelveen doet zich op 30 januari 2007 tijdens het spitsuur de volgende conversatie voor tussen een meereizende trambestuurder, type Henk ten Cate, gekleed in de bekende korte rode GVB-jas en een gedrongen jongeman van Noord-Afrikaanse afkomst; kaal hoofd, zwart leren jack, handen in de zakken.

- Pas op die kleine daar, hij is een zakkenroller. Ja jij daar, hij lift elke keer mee. Mensen, zakkenrollers!

(tegen een mevouw:) Is uw tas nog dicht?

(tegen de bestuurster:) Yvonne, zet 'm effe stil!!

(tegen de jongeman:) Nou wegwezen jij.

- Ik sakkenroller? Je moeder is sakkenroller. Je moeder is een kankerhoer.

(tegen de bestuurster:) OK, het reptiel is eruit!

Labels:


Rosie O'Donnell: impeachment Bush

Rosie O'Donnell is bekend als comediënne, actrice (Sleepless in Seattle, The Flinstones) en presentatrice van haar eigen talkshow. In het tv-programma 'The View' heeft zij onlangs opgeroepen om Bush af te zetten: 'We've given you [Bush] 4 years and 3,000 American lives, enough sir.'

'I think we should do it so the world knows that the nation is not standing behind this President, these choices. That the nation, a democracy, feels differently than the man who is leading as if it were a dictatorship. And that “we” represent this country...'

Deze oproep is niet nieuw. Elizabeth Holtzman, een voormalig lid van het Congres die destijds zitting had in 'the House Judiciary Committee' tijdens de impeachment-procedure tegen president Nixon in 1974, lanceerde dit idee al een jaar geleden. Zij verzucht in haar artikel 'The Impeachment of George W. Bush' dat de afzettingsprocedure tegen Nixon uiteindelijk te weinig opgeleverd heeft: 'I still found voting for his impeachment to be one of the most sobering and unpleasant tasks I ever had to undertake. None of the members of the committee took pleasure in voting for impeachment; after all, Democrat or Republican, Nixon was still our President. At the time, I hoped that our committee's work would send a strong signal to future Presidents that they had to obey the rule of law. I was wrong.'

Bekijk het gedeelte uit 'The View' (en let ook eens op het steeds zuurder worden gezicht van de presentatrice van dit programma) http://youtube.com/watch?v=Se8O2qLwJhI
http://www.thenation.com/doc/20060130/holtzman

Labels:


dinsdag 30 januari 2007

Digital Angel: chips zonder calorieën

Hoe krijg je chips binnen zonder dik te worden? Door ze te laten injecteren. Dat gebeurt tegenwoordig bij dieren -bijvoorbeeld bij rashonden- maar ook bij mensen. We hebben het dan niet over het soort ongezonde pretzels waar Bush zich in verslikte, maar over microchips.

Volgens een bericht van Associated Press van alweer 14 juli 2004, onder andere gepubliceerd in The Washington Post, is men in Mexico-City begonnen met het implanteren van microchips in de arm bij 160 medewerkers van het openbaar ministerie, 'a pioneering application of a technology that is widely used in animals but not in humans.' De chips worden gebruikt om toegang te krijgen tot beveiligde afdelingen en bij te houden waar de medewerkers zich bevinden.

Volgens hetzelfde bericht zouden er in Mexico meer dan 1.000 patienten rondlopen met een onderhuidse chip waar hun medische gegevens in staan opgeslagen. Implantatie voor veiligheidsdoeleinden bij functionarissen van politie, leger en de presidentiële staf zou op korte termijn volgen. De technologie die menselijke gegevens door middel van ingebouwde chips bijhoudt, afleest en opslaat is ontwikkeld door een bedrijf met de lieftallige naam 'Digital Angel'. De Amerikaanse FDA heeft in oktober 2004 deze implantatietechniek in de VS toegestaan.

Niet iedereen is blij met deze ontwikkeling. Volgens Nancy Levant van The Sierra Times kan 'human tracking' en het combineren van databases waarin dit soort persoonlijke gegevens worden opgeslagen het einde van onze privacy en vrijheid betekenen: 'Without free will, we are nothing more than robotic creatures that must respond as mandated by enslavers and their technologies. If we become implanted people, we are enslaved people - mind, body, and soul. You cannot take free will from people and call it progress, science, or protection.'

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A51444-2004Jul15.html
http://www.rense.com/general64/freewill.htm

Labels:


maandag 29 januari 2007

Neale Donald Walsch: God spreekt over religie

Neale Donald Walsch is bekend geworden door de bijzondere conversaties met zijn op het eerste gezicht wat minder voor de hand liggende gesprekspartner, eh... God. Aan de andere kant, wat let je om verhaal te gaan halen bij de hoogste in rang? Hieronder enkele opmerkelijke uitspraken 'uit de hoogte', opgetekend in 'De nieuwe openbaringen' van Walsch, verschenen in 2003, over mensen en religie:

■ Het hele punt is dat er vele geschriften en talloze heilige boeken zijn en dat jullie altijd doen alsof er maar één is. Alleen jullie heilige geschrift is dan werkelijk heilig. De rest is in het gunstigste geval een armzalig substituut en in het ongunstigste geval heiligschennis. Bovendien is er niet slechts één Heilige Schrift, er is ook slechts één manier om deze Schrift te interpreteren: jullie manier.

■ Het zijn jullie georganiseerde religies die door middel van hun meest gewijde geschriften hebben duidelijk gemaakt dat wreedheid en doden een acceptabele reactie is op de zwakheden en onderlinge verschillen van de mensen.

■ Hoe groter jullie denken te zijn, des te kleiner worden jullie. Hoe beter jullie denken te zijn, des te erger is jullie optreden.

■ Jullie hebben enorme vooruitgang geboekt in de capaciteit om elkaar te vernietigen, maar jullie zijn achtergebleven in het vermogen om met elkaar om te gaan.

■ Mensen die van hun zelfachting zijn beroofd, beroven ook anderen van hun zelfachting. Mensen die niet van zichzelf houden, kunnen niet oprecht van anderen houden. Mensen die zichzelf als onwaardig beschouwen, beschouwen anderen ook als onwaardig.

■ Mensen veranderen niet omdat ze verteld wordt dat ze moeten veranderen. Verandering is een daad van vrijheid, niet een daad van volgzaamheid.

Labels:


Göring: Don't mention the war

Hermann Göring was o.a. bevelhebber van de Luftwaffe in Nazi-Duitland. Tijdens het proces van Nürnberg in 1946 -voordat hij zich in zijn cel met cyanide van het leven beroofde- heeft hij nog uit de doeken gedaan hoe simpel oorlog voeren is. Zo te zien is er na 60 jaar niet veel veranderd.

'Natuurlijk willen de gewone mensen geen oorlog, maar uiteindelijk zijn het de leiders van het land die de politiek bepalen, en het is altijd een eenvoudige zaak geweest om mensen zo ver te krijgen, of het nu een democratie is of een fascistische dictatuur, of een parlement of een communistische dictatuur. Stem of geen stem, het volk kan er altijd toe gebracht worden om haar leiders te gehoorzamen. Dat is gemakkelijk. Het enige wat je moet doen is hen vertellen dat ze worden aangevallen, en de pacifisten beschuldigen van gebrek aan patriottisme en dat zij het land blootstellen aan het gevaar. Het werkt in elk land op dezelfde wijze.'

Labels:


Microsoft, geheime diensten en Index.dat

De wegen van Bill Gates zijn ondoorgrondelijk. Nog nooit is opgehelderd waarom Microsoft de bestandmap 'Index.dat' diep in Windows heeft weggestopt, onbereikbaar voor de gebruiker, waar al het internet- en wellicht ook e-mailverkeer van de computer wordt verzameld. Een anonieme hacker met het pseudoniem The Riddler zou dit raadselachtige bestand in 2000 hebben ontdekt. Wat mot 'dat' op jouw computer?

Op zich niets aan de hand, want 'ons soort' mensen heeft natuurlijk niets te verbergen. Maar wel irritant dat dit bestand, waar Microsoft ons niets over verteld heeft en dat steeds maar groter wordt, voor de gebruiker niet zichtbaar is en niet kan worden gewist. Daarvoor moet weer een extern programma worden aangeschaft. Bovendien dient dit bestand geen enkel zinnig doel, want wie is er geïnteresseerd in ons doen en laten op de elektronische snelweg? Niemand toch? Of...eh?
Nee, natuurlijk zijn we niet paranoia. Daarom leggen we maar geen verband met de samenwerking tussen Microsoft en de Amerikaanse geheime diensten over het ontwikkelen van besturingssystemen:

'Volgens de Washington Post is de samenwerking met Washington omvangrijker dan die beperkte mededeling doet geloven. ... Het lijkt op een soort van verplichting die Washington oplegt alvorens zelf uitgebreid van besturing gebruik te gaan maken: ze wil zeker weten dat die veilig is. Dezelfde reden ligt ten grondslag aan het inschakelen van de Nato door Microsoft om het beveiligingssysteem te testen. ... Overigens zijn de al jarenlange verdenkingen aangaande de banden tussen Microsoft en justitie vooral geënt op het gerucht dat Windows al jaren enkele achterdeurtjes biedt voor de Verenigde Staten. Die kan, als het moet, via internet, elke pc binnengaan mocht de nationale veiligheid van het land in gevaar zijn. Dit gerucht heeft overigens de verkoop van Windows in het buitenland nooit zeer gedaan.'

http://www.acesoft.net/delete_index.dat_files.htm
http://www.netkwesties.nl/editie19/artikel1.html
http://www.planet.nl/planet/show/id=118880/contentid=795093/sc=2f4272

Labels: ,


zondag 28 januari 2007

HAARP en ADS: gebakken lucht

Veel informatie is er niet te vinden over het mysterieuze "HAARP'-project in Gakona, Alaska, het 'High Frequency Active Auroral Research Program'.

Volgens de officiële HAARP website gaat het slechts om 'wetenschappelijk onderzoek gericht op het bestuderen van de eigenschappen en het gedrag van de ionensfeer, met speciale nadruk op het begrijpen en aanwenden van het verhogen van communicatie en observatiesystemen voor burgerlijke en defensieve doeleinden.'

Wat zorgen baart is vooral het Ionospheric Research Instrument (IRI), 'the largest high-frequency radio transmitter ever built'. Deze 'supermagnetron' produceert genoeg gigawatts om de -met elekrische deeltjes geladen- ionensfeer intens te verhitten. Dit kan op bepaalde frequenties een elekrische 'paraplu' of 'spiegel' creëren voor militaire doeleinden, maar het kan ook het weer manipuleren (regen, mist). Voor wie meer wil weten is er een Google-docu, die ook andere mogelijkheden van dit onheilspellende apparaat noemt, waaronder geweld tegen burgers vanuit de ruimte. De EU vond dit project maar niets: 'The foreign affairs committee of the European Parliament has criticised plans by the US military to beam high-frequency signals into the atmosphere. The committee is worried about the effect of the high- frequency active auroral research programme (HAARP) on the environment.'

De VS heeft daarnaast het 'Active Denial System (ADS) weapon' -in januari 2007- geïntroduceerd (foto rechts). Dit mobiele wapen wordt in Irak al gebruikt: een soort magnetron op een jeep die door het uitzenden van 95-gigahertz microwavestralen mensen uitschakelt. Kunnen we alvast wennen aan dit soort wapens.

http://www.mercola.com/2007/jan/2/angels-dont-play-this-haarp.htm
http://physicsweb.org/articles/news/2/2/13/1
http://www.haarp.alaska.edu/haarp/gen.html

Labels: ,


Mohammed, Paus Benedictus en Judas

'Toon mij dat Mohammed iets nieuws toegevoegd heeft. Je zal niets vinden buiten slechte en onmenselijke zaken, zoals het recht dat hij predikte om het geloof met het zwaard te verspreiden.' (Manuel II Paleologus in de 14e eeuw tijdens een dialoog met een Iraanse geleerde). Francesco Merlo, verbonden aan La Repubblica, is teleurgesteld omdat Paus Benedictus XVI dit citaat heeft ingeslikt. Hij constateert dat godsdienst en vrijheid van meningsuiting niet samen gaan. Ook krijgt het Westen een veeg uit de pan voor de manier waarop het met religieuze onverdraagzaamheid omgaat:

De haan heeft driemaal gekraaid op Castel Gandolfo. Zijne Heiligheid heeft definitief zijn -zich van geen kwaad bewuste- Byzantijnse keizer verloochend, zijn woorden herroepen en de ambassadeurs van de islamitische landen om vergiffenis gevraagd. Daarmee heeft de Duitse paus het bewijs geleverd dat de angst voor de islam onze vrijheid van meningsuiting inperkt ... Na de kritiek heeft de paus besloten tot zelfcensuur.

Het is een nieuw bewijs dat alle, maar dan ook werkelijk alle wereldgodsdiensten geen probleem hebben met censuur, maar met de vrijheid van meningsuiting. De geestelijke leiders van islamitische landen geven helemaal niets om vrijheid van meningsuiting. Alles staat immers al in de koran. Dat een mens die vrijheid zou willen uitoefenen, is in hun ogen een godslastering, een rebellie tegen God. De paus heeft evenmin veel belangstelling voor vrijheid van meningsuiting; die heeft zijn toevlucht gezocht tot een reeks diplomatieke foefjes om een waarheid te herroepen die hij misschien niet zo had willen zeggen, en die hij misschien op het verkeerde moment heeft gezegd, maar waarvan hij wel ten diepste overtuigd is.

Geconfronteerd met het islamitische fundamentalisme reageren mensen in het Westen op 2 manieren. Ze offeren kalm en bezonnen nadenken op aan hysterie en oppervlakkige oordelen, waarbij ze een karikatuur maken van de tegenstander. Of ze beginnen de derde-wereld-demagoog uit te hangen en ontkennen de ethnische haat die schuilt achter sommige verkrachtingen in onze steden, wuiven het fanatisme op straat weg, onderschatten de reikwijdte van het terrorisme en het gevaar van de theocratische landen, vluchten in extreem politiek correct gedrag - en spelen de amateuretnoloog en preken het valse respect en het idee dat wij, om andermans identiteit te eerbiedigen, onze eigen vrijheid van meningsuiting zouden moeten laten varen of inperken. (Bron: NRC)

Labels: ,


Morrie Schwartz, leraar tot de laatste snik

Morrie Schwartz, een Russisch-Joodse 'oude hippie' professor sociologie (1916-1995) gebruikt de laatste maanden van zijn leven -gesloopt door de spierziekte ALS, waar ook Stephin Hawkins aan lijdt- om college te geven aan zijn oud-leerling Mitch Albom. Dit gebeurde iedere dinsdag, waarbij Morrie er met de week er slechter aan toe was. Deze gesprekken waren voor ABC aanleiding om Morrie op zijn ziekbed te filmen, waardoor Morrie een hype werd in de VS. Albom heeft zijn gesprekken met Morrie geboekstaafd (zie mijn lijst). Een paar uitspraken van deze 'professor in het leven':

■ The culture we have does not make people feel good about themselves. And you have to be strong enough to say if the culture doesn't work, don't buy it.

■ So many people walk around with a meaningless life. They seem half-asleep, even when they're busy doing things they think are important. This is because they're chasing the wrong things. The way you get meaning into your life is to devote yourself to loving others, devote yourself to your community around you, and devote yourself to creating something that gives you purpose and meaning.

■ These were people so hungry for love that they were accepting substitutes. They were embracing material things and expecting sort of a hug back. But it never works. You can't substitute material things for love or for gentleness or for tenderness or for a sense of comradeship... Money is not a substitute for tenderness, and power is not a substitute for tenderness. I can tell you, as I'm sitting here dying, when you most need it, neither money nor power will give you the feelings you are looking for, no matter how much of them you have.

■ People are only mean when they are threatened... and that's what our culture does. That's what our economy does. Even people who have jobs in our economy are threatened, because they are worried about losing them. And when you get threatened, you start looking out only for yourself. You start making money a god. It's all part of this culture.

■ All this emphasis on youth-I don't buy it... Listen, I know what a misery being young can be, so don't tell me it's great. All these kids who came to me with their struggles, their strife, their feelings of inadequacy, their sense that life was miserable, so bad they wanted to kill themselves…

■ Learn how to live, and you'll know how to die; learn how to die, and you'll learn how to live.

■ The most important thing in life is to learn how to give out love, and to let it come in.

■ Death ends a life, not a relationship.

Labels:


zaterdag 27 januari 2007

De grondwet: goddamned pleepapier

Er gaan hardnekkige geruchten dat zoontje Bush, die in de IQ-test met enig spieken misschien net zo goed zou kunnen scoren als onze Bonnie Sint Claire, niet helemaal weet wat een grondwet inhoudt. Volgens hem een 'goddamned piece of paper'. Bush heeft inmiddels 7 wijzigingen op dit stuk wc-papier aangebracht -een nieuw record- waaronder deze: het huwelijk is een verbintenis tussen een man en een vrouw. Hier de tekst van 'toiletpapergate':

Last month, Republican Congressional leaders filed into the Oval Office to meet with President George W. Bush and talk about renewing the controversial USA Patriot Act. (...) GOP leaders told Bush that his hardcore push to renew the more onerous provisions of the act could further alienate conservatives still mad at the President from his botched attempt to nominate White House Counsel Harriet Miers to the Supreme Court.
I don’t give a goddamn,” Bush retorted. “I’m the President and the Commander-in-Chief. Do it my way.
“Mr. President,” one aide in the meeting said. “There is a valid case that the provisions in this law undermine the Constitution.”
Stop throwing the Constitution in my face,” Bush screamed back. “It’s just a goddamned piece of paper!”
I’ve talked to three people present for the meeting that day and they all confirm that the President of the United States called the Constitution “a goddamned piece of paper.”

In navolging hiervan schreef Attorney General Alberto Gonzales, tegenwoordig minister van justitie: "Constitution is an outdated document."
Wie Bush op zijn wc-papier wil hebben kan het hier bestellen!

http://www.capitolhillblue.com/artman/publish/article_7779.shtml

Labels:


Roger Schank: op school leer je niets

Zeg nou eens eerlijk: wat hebben die honderden uren in de schoolbanken hangen opgeleverd? Is er iets bijgebracht waar je nu werkelijk wat aan hebt? Heeft worteltrekken, de Maagdenburgse halve bollen, de Slag bij Nieuwpoort of 'Schwere Wörter' jouw leven veranderd? Of heb je al die tijd gedaan wat je geleerd is: doen wat er gezegd wordt? Roger Schank, psycholoog en computerwetenschapper, heeft een verhelderende kijk op onze leerplicht:

■ 'Ik heb altijd medelijden met die arme kinderen. Het maakt hen ongelukkig en uit onderzoek blijkt dat ze er ook niet veel leren. Het enige waar ze aan denken is bij welke medescholieren ze goed liggen, wat hun status is in de groep en hoe ze de leraar zover krijgen dat hij goede cijfers geeft. We moeten ophouden om een land te creëren vol overspannen leerlingen die leren hoe ze hun leraar moeten plezieren in plaats van zichzelf. We moeten volwassen mensen voortbrengen die echt van leren houden, geen volwassenen die elke vorm van leren vermijden omdat het hun aan school doet denken. Scholen zoals we die kennen moeten gewoon stoppen. Ze moeten vervangen worden door veilige plekken waar kinderen naar toe kunnen om te leren wat ze willen'. (bron: NRC)

Er gloort hoop aan de horizon: 'We gaan er binnen Iederwijs van uit dat ieder kind al wijs is. De voorwaarde is dat er een omgeving is waarin dit tot uiting kan komen, zodat ze kunnen leren wat ze in hun leven nodig hebben ... Binnen Iederwijs willen we kinderen de ruimte geven om hun eigen ontwikkeling te volgen en vanuit hun eigen behoeften hun activiteiten te ondernemen.'

Waarom bestaat dit soort scholen nu pas?

http://iederwijs.nl/

Labels:


Lachen gieren brullen met James Mattis in Afghanistan

Een citaat van luitenant-Generaal James Mattis, verantwoordelijk voor de opleiding en toerusting van Amerikaanse mariniers, opgetekend tijdens een lezing in San Diego, Californië, over zijn tijd in Irak en Afghanistan:

■ 'Eigenlijk is het ontzettend leuk om te vechten. Weet je, het is een geweldige giller. Het is leuk om sommige mensen neer te schieten. Ik zal eerlijk met jullie zijn, ik houd van een lekkere vechtpartij. Je gaat naar Afghanistan, je hebt daar mannen die vrouwen 5 jaar lang slaan omdat ze geen sluier droegen. Weet je, dat soort mannen heeft geen mannelijkheid meer over. Dus is het geweldig leuk om ze neer te schieten.' (bron: NRC).

Labels:


Milieurapport en Jim Hansen in de doofpot

Een krantenberichtje dat vrijwel onopgemerkt is gebleven: het tijdschrift Nature laat weten dat de Amerikaanse regering in 2006 verhinderd heeft dat een rapport van het ministerie van Handel over gevolgen van het broeikaseffect zou worden gepubliceerd.

Wat was er aan de hand? Het ministerie had een commissie van wijze mannen benoemd die een standpunt zou innemen over veranderingen in het klimaat en het ontstaan van orkanen. Jammer, het rapport kwam Bush c.s. niet helemaal lekker uit: de commisie kwam immers tot de conclusie dat het broeikaseffect, de opwarming van de aarde door de industrie, invloed had op het ontstaan en de kracht van van orkanen zoals Katrina. Nu staat Bush al niet bekend als iemand die geweldig reageert op rampen - je herinnert je misschien nog dat Bush minutenlang stoïcijns in een schoollokaaltje voor zich uit bleef zitten staren toen hem werd ingefluisterd dat het eerste vliegtuig zich in het WTC had geboord - bij orkaan Katrina had Bush ook geen beste beurt gemaakt door de orkaanwaarschuwing niet serieus te nemen en vervolgens vanuit zijn ranch niet meer van zich te laten horen. Nee, het rapport was volgens het Witte Huis 'veel te technisch' en werd in allerijl teruggehaald. Stel je voor dat de weigering van Bush uit 2001 om Kyoto te tekenen op deze manier op zijn bord terecht zou komen...

Zo is het Witte Huis al jarenlang bezig om kritische klimaatwetenschappers de mond te snoeren. Jim Hansen, niet de eerste de beste, directeur van het NASA Institute for Space Studies, wordt gedwarsboomd in zijn contacten met journalisten. Zijn werkgever NASA is van hogerhand opgedragen om zijn uitspraken over het broeikaseffect en klimaatverandering, die het Witte Huis een doorn in het oog zijn, af te zwakken, zo heeft Hansen in 2005 en 2006 in interviews aan The Washington Post en The New York Times laten weten.
(Bron: NRC)

Labels: ,


Ingeborg Bosch: welcome to the cruel world

Ingeborg Bosch rekent in haar boek 'Herontdekking van het Ware Zelf ' af met het fabeltje dat zwangerschap, kinderen krijgen en de jeugd één groot feest is. Ze wijst er op dat de indrukken die een foetus in de moederbuik ontvangt en de geboorte zelf -‘een langdurige en lichamelijke schok’- de levenshouding tot in lengte van dagen kunnen bepalen en dat vrijwel alle kinderen overleven door verdringing en ontkenning van de waarheid. Dit boek zou verplichte kost moeten zijn voor iedereen die over het leven en kinderen (krijgen) nadenkt. Bezint eer ge bemint.

■ De zintuigen van een 6 maanden oude foetus zijn even ontwikkeld als op het moment dat het kind wordt geboren. Het ongeboren kind is een wezen dat voelt, herinneringen heeft en bewust is. Het kan proeven, horen, voelen, zien en ruiken. Het heeft een bewustzijn dat ontwikkeld is.

■ Uit onderzoek blijkt dat de foetus heel goed in staat is te voelen hoe de moeder tegenover de baby en de zwangerschap staat.

■ Moeders met een negatieve of ambivalente houding hadden de zwaarste medische problemen tijdens de zwangerschap. Ook kwamen bij deze vrouwen de meeste vroeggeboorten voor, een laag geboortegewicht en emotionele stoornissen bij het kind.

■ De onderzoekingen (…) hebben aangetoond dat een vrouw met een problematische relatie vol conflicten 37% meer kans heeft op het krijgen van een psychologisch beschadigd kind dan een vrouw met een rustige, liefdevolle relatie.

■ In mijn ervaringen met cliënten heb ik gemerkt dat volwassenen die geboren zijn zonder echt gepland en gewild te zijn, die dus een ‘ongelukje’ waren, gebukt lijken te gaan onder het gevoel ‘geen bestaansrecht te hebben’. Dit verschrikkelijke gevoel kan in de baarmoeder ontstaan zijn als primaire afweer tegen het voelen van de waarheid dat de moeder het kind echt niet wilde.

■ Het bleek dat ongewenste baby’s 2.5 maal zoveel kans liepen in de eerste 28 levensdagen te overlijden als baby’s die gewenst waren.

■ ‘blijkt … dat de baby van een moeder die rookt, onrustig wordt (af te lezen aan het versnellen van de hartslag) als zij overweegt een sigaret op te steken … alleen al de gedachte aan een sigaret is voldoende om hem van streek te maken ... hij weet nooit wanneer die onplezierige lichamelijke gewaarwording zich weer zal voordoen. En dat is een soort situatie die het kind predisponeert voor een diepgewortelde geconditioneerde angst.

Labels:


vrijdag 26 januari 2007

'De reis' van Mary Oliver

Op een dag wist je eindelijk wat je te doen stond en ging je op pad, hoewel de stemmen om je heen hun slechte adviezen bleven schreeuwen – hoewel het hele huis op zijn grondvesten trilde en je weer voelde dat er aan je enkels getrokken werd. “Maak mij gelukkig!”schreeuwde iedere stem.
Maar je liet je niet afleiden…………..
terwijl je hun stemmen achter je liet, brandden de sterren door de mist van wolken heen en klonk er een nieuwe stem, die je na verloop van tijd herkende als de jouwe.
Die stem hield je gezelschap terwijl je de wereld steeds verder verkende, de enige juiste weg te volgen vastbesloten om juist jezelf gelukkig te maken…

Labels:


Save Tibet en de Olympics 2008

Wat vinden we eigenlijk van de Olympische Spelen in 2008 in China, de grootste en een van de meest meedogenloze dictaturen ter wereld en bovendien de effectiefste bestrijder van de vrijheid van meningsuiting op het internet? Is brood en spelen belangrijker dan mensenrechten?

In 1949 viel China Tibet binnen. Tibet werd verplicht om de 'zeventienpunten-overeenkomst' te tekenen voor een 'vredig bevrijd Tibet'. Alleen al in 1959 werden 87.000 Tibetanen omgebracht. De wereldgemeenschap heeft al die jaren gezwegen. Tussen 1966 en 1976 heeft de Culturele Revolutie in Tibet huisgehouden, die daar een zo mogelijk nog destructievere uitwerking had dan in de rest van China. Meer dan 6.000 kloosters zijn vernield, kunstvoorwerpen zijn omgesmolten of verscheept naar Hong Kong en Japan. De Dalai Lama werd tot 'vijand van het volk' verklaard. Meer dan 1,2 miljoen Tibetanen zijn sinds de bezetting door geweld omgekomen, bijna 20% van de bevolking, die inmiddels al meer geïmporteerde Chinezen -7 miljoen!- dan Tibetanen kent. De Dalai Lama ontving in oktober 1989 de Nobelprijs voor de vrede; China heeft daar hevig tegen geprotesteerd.

In de laatste 10 jaar zijn er enkele kloosters herbouwd, onder strikte Chinese controle, voornamelijk om een goede indruk te maken op toeristen en de internationale gemeenschap. Het is de -gescreende en mondjesmaat toegelaten- monniken verboden een foto van de Dalai Lama te bezitten, om veel met de buitenlandse toeristen te praten of om kritiek te uiten op de bezetting van Tibet. Monniken moeten papieren tekenen waarin ze bevestigen dat ze trouw zijn aan het regime en ze moeten eerst op 'heropvoedingcursus'. Hoe mooi Tibet voor de buitenwereld ook is, de vieze Chinese smaak die ik tijdens mijn bezoek in mijn mond kreeg ben ik nog steeds niet kwijt.

http://www.savetibet.org/campaigns/olympics/index.php

Labels:


Bot over Bush

Omdat het NRC mijn ingezonden brief niet wilde plaatsen, publiceer ik hem zelf. Van daaruit is deze blog ontstaan. Het bewuste artikel had als titel: 'Bot te negatief over Bush'.

Het artikel van de heer Sap van 17 januari 2007, waarin hij stelt dat minister Bot te negatief oordeelt over de nieuwste oorlogsplannen van Bush, gaat er aan voorbij dat door de VS in 2003 als reden voor de invasie van Irak werd gegeven: ‘om zichzelf te verdedigen tegen de dreiging die uitgaat van Irak’ (aldus destijds VN ambassadeur John Negroponte). Die dreiging zou concreet bestaan uit de banden die Saddam zou onderhouden met het internationale terrorisme en het bezit van massavernietigingswapens (lees: kernwapens). Dit motief was op drijfzand gebaseerd: al in september 2005 heeft Colin Powell met het schaamrood op de kaken afstand moeten nemen van de rechtvaardiging die hij namens de VS had gegeven: ‘een schandvlek op mijn politieke blazoen’, mede omdat voor die rechtvaardiging gebruik was gemaakt van vervalste documenten.
De trieste balans van deze zogenaamde ‘verdedigingsoorlog’, die mede kon worden gevoe(r)d door de sentimenten ontstaan na 9/11, is dat er sinds de invasie inmiddels meer dan 3.000 Amerikaanse militairen zijn gedood, 25.000 gewond, en dat er alleen al in 2006 meer dan 34.000 (geregistreerde) Irakezen zijn gedood en 36.000 gewond zijn geraakt in een –ook door de VS- met wapens volgepompt land waar al dan niet sektarisch geweld aan de orde van de dag is. Dat nog los van de –tot nu toe kenbare- gevolgen van de oorlog die zich elders hebben gemanifesteerd, zoals de bomaanslag in Madrid van 11 maart 2004, waardoor Spanje zich genoodzaakt zag haar troepen uit Irak terug te trekken. In dat verband lijkt de veiligheid van het Westen meer in het geding door de invasie in Irak, dan na 9/11 zoals de schrijver suggereert.
In humanitair opzicht hebben de VS zich sinds 9/11 van hun slechte kant laten zien, getuige de aan het licht gekomen detentie- en ondervragingenpraktijken, mishandeling van Iraakse gevangenen in de Abu Ghraib gevangenis, het goedkeuren van het uitvoeren van de doodstraf in Irak en meer in het algemeen het opzoeken en overschrijden van de grenzen van de burgerrechten met een beroep op ‘veiligheid’. Kritiek op de handelwijze van Bush c.s. simpelweg afdoen als ‘anti-Amerikanistisch populisme’ is (te) goedkoop, temeer omdat volgens de laatste peilingen nog maar een minderheid van de Amerikanen achter het beleid van Bush staat.
In dit licht is het niet begrijpelijk dat de auteur omvangrijkere oorlogsinspanningen in Irak gesteund wil zien als deel van de ‘strijd tegen het terrorisme en de daaraan gekoppelde ontwapening van schurkenstaten’. Er is immers geen enkele reden om te veronderstellen dat de VS deze oorlog voeren uit andere motieven dan het veiligstellen van strategische en economische belangen in het Midden Oosten, hoe anders de VS dat ook proberen te presenteren. Een oproep tot onvoorwaardelijke steun aan Bush c.s. doet daarmee denken aan het soort naïeve betutteling dat we nog kennen uit de toespraak van Colijn voorafgaand aan de Duitse bezetting.


Hartelijk dank voor toezending van uw brief. De grote hoeveelheid post die wij dagelijks ontvangen dwingt ons echter een selectie te maken en helaas moeten wij u mededelen dat wij uw ingezonden brief (deze keer) niet zullen plaatsen.
Het spijt ons u niet anders te kunnen berichten. Met vriendelijke groet,
Redactie Opinie
NRC Handelsblad

Labels:


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Aanmelden bij Posts [Atom]