dinsdag 19 juni 2007

Geen DVD voor refo's

Wie dacht dat we in Nederland vooruitstrevender zijn dan bijvoorbeeld in Afghanistan of in het diepe zuiden van de VS, kan het goed mis hebben. Onlangs nog vond in Apeldoorn een bijeenkomst plaats over Dvd-gebruik in de gereformeerde gemeenschap ('Dvd in het gezin, Denk mee aan een verantwoorde mediaopvoeding van onze kinderen').

De groep die het gebruik van de dvd’s in gereformeerde kring afwijst, werd op de conferentie vertegenwoordigd door Bram Luijk, werkzaam in de ict-branche. In zijn toespraak 'GVD, Nee!' - pardon: 'DVD nee!', stelt hij dat met de PC het Paard van Troje is binnengehaald omdat op de PC ook DVD's kunnen worden afgedraaid en God dat allemaal niet heeft gewild: 'In Rom. 10:17- 18 staat: “Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord Gods”. Er staat niet dat het geloof uit het gezicht is. God wil zijn volk dus niet onderwijzen door beelden. Daarom heeft Hij ook in de geboden uitdrukkelijk verboden Hem te dienen door (afgods)beelden. God onderwijst en stuurt zijn volk door Zijn Woord, de prediking en het gebed ... De verleidingen van de satan nemen hand over hand toe. Het maakt hem niet uit op welke manier zijn boodschap ons bereikt. Maar het is niet alleen de satan, maar ook de wereld en niet te vergeten ons eigen ‘vlees’ dat ervoor zorgt dat het zaad wordt verstikt. Duidelijk is dat de open samenleving gericht op vrijheid en de individuele ontplooiing van de mens koren is op de molen van satan'.

Gelukkig maar dat we vader Rouvoet hebben om onze bloedjes van kinderen te beschermen tegen die enge, open maatschappij waarin iedereen zich zomaar kan ontplooien.

Labels: , ,


dinsdag 5 juni 2007

4 vragen die je leven veranderen

Omdat ik een fan ben van Byron Katie kan ik het niet nalaten een stukje te citeren uit haar boek '4 vragen'. Ze laat hierin zien hoe gemakkelijk je slachtoffer wordt van je eigen idiote gedachtenspinsels - en hoe je daar vanaf komt.

'Op een keer toen ik naar het damestoilet ging in een restaurant in mijn buurt, kwam er een vrouw uit het enige hokje. We glimlachten naar elkaar en toen ik de deur dichtdeed, begon ze te zingen en haar handen te wassen. 'Wat een prachtige stem' dacht ik. Terwijl ik haar hoorde weglopen, merkte ik dat de wc-bril druipnat was. 'Hoe kan iemand zo onbeschoft zijn' dacht ik, 'en hoe heeft ze het voor elkaar gekregen om over de hele bril heen te plassen? Heeft ze soms op de bril gestaan?' Toen bedacht ik dat ze een man was - een travestiet die falset zong in het damestoilet. Ik wilde achter haar (hem) aanlopen en hem vertellen wat een bende hij ervan gemaakt had. Terwijl ik de bril schoonmaakte, dacht ik na over alles wat ik tegen hem zou gaan zeggen. Toen trok ik door. Het water spoot omhoog uit de pot en spatte op de bril. En ik kon alleen maar lachen'.

'... Als je je laat leiden door niet-onderzochte theorieën over wat er gebeurt en je dat niet eens beseft, leef je in wat ik 'de droom' noem ... Hoeveel van je wereld bestaat uit niet-onderzochte verhalen? Daar zul je nooit achterkomen als je niet op onderzoek uitgaat ... Achter elk onbehaaglijk gevoel ligt een gedachte die niet waar is voor ons. 'Het zou niet moeten waaien', 'mijn man zou het met mij eens moeten zijn'. We hebben een gedachte die in strijd is met de realiteit, daarna voelen we stress en dan reageren wij op dat gevoel, wat ons nog meer stress oplevert. In plaats van de echte oorzaak -een gedachte- te begrijpen, proberen we onze stressgevoelens te veranderen door iets buiten onszelf. We proberen iemand anders te veranderen, of we vluchten in sex, eten, alcohol, drugs of geld om tijdelijk troost te vinden en de illusie dat we controle hebben'.

Hier meer over 'The Work' van Byron Katie.
Op haar website staan 12 filmpjes waar ze mensen die opgesloten zitten in hun gedachten met haar vragen liefdevol maar kordaat 'uit de droom' helpt.

Labels:


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Aanmelden bij Posts [Atom]